Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi IIATA511637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Nevin Coşar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYakın Dönem Türkiye İktisat Tarihini öğretmek, iktisadi gelişimi karşılaştırmalı olarak göstermek/
Dersin İçeriğiİkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye İktisat Tarihi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Keyder, Çağlar(2003), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliğine, İletişim, İstanbul. Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge, 1998. Bilsay Kuruç, Yirminci Yüzyıl Avrupa Ekonomisinden Kesitler, Çevre Tümdür içinde, Der.D.İncedayı, Bağlam Yayınları, 2002. Ahmad, Feroz (1994), Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, Çev.Ahmet Fethi, İstanbul:Hil Yayınevi. Yerasimos, Stefanos. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 3 vols. Çev. Babür Kuzucu. İstanbul, 1989, vol.3. Gülten Kazgan (2002), Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi. Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Nevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi N.Erder ve diğerleri, Planlı Kalkınma Serüveni, Panel, Bilgi Üniversitesi, 2003. Nevin Coşar, ‘Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sanayileşme,’ Prof. Dr. Gülten Kazgan’a Armağan, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2004, 209-228. Several articles on this subject
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ekonomisinin tarihi temellerini anlayacaklar
  2. Öğrenciler II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ekonomisinin karakteristik özellikleri öğrenecekler
  3. Öğrenciler bu dönem için Dünya ekonomisi perspektifi içinde bir bakış açısı kazanacak ve diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapacaklar
  4. Öğrenciler Türkiye'nin güncel ekonomik sorunlarını, tarihsel arkaplanıyla birlikte anlayacak ve analiz edecekler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Ekonomisi;Nevin Coşar, Kriz Savaş Bütçe Politikası, Bağlam, 2004. Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge, 1998. Nevin Coşar (1997), İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Mali Yaklaşımlar, Toplumsal Tarih, 44, Ağustos, 48-57. Timur, Taner (2003), Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, Üçüncü Baskı, (Ankara:İmge).
2İktisat Politikası değişimi, Nevin Coşar, Kriz Savaş Bütçe Politikası, Bağlam, 2004. Nevin Coşar, ‘Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sanayileşme,’ Prof. Dr. Gülten Kazgan’a Armağan, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2004, 209-228Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge, 1998.
3Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi,Tüzün, Gürel. “1950-60 Döneminde Sanayileşme.” (Industrialization Between 1950-60) 75 Yılda Çarklardan Chiplere. Tarih Vakfı,İstanbul, 1999. 147-66.; Ahmad, Feroz (1994), Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, Çev.Ahmet Fethi, İstanbul:Hil Yayınevi.
4DP döneminde Maliye Politikası-sunumlarNevin Coşar, 2004, Demokrat Parti Dönemi Maliye Politikası, AÜ SBF Dergisi
51958 İstikrar önlemleri ve IMFNevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi
61960 sonrası İktisat Politikası Değişimi ve Planlama-sunumlar N.Erder ve diğerleri, Planlı Kalkınma Serüveni, Panel, Bilgi Üniversitesi, 2003.
7Vize
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91970 lerde Türkiye Ekonomisi ve Planlama-sunumlarNevin Coşar ve Birsen Örs, ‘Türkiye’de İktisat Politikalarında İstikrarsızlığa Neden Olan Siyasal Etmenler,’ Toplum ve Ekonomi, 9, Nisan 1996, 23-56, Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
10Petrol krizi ve Türkiye ekonomis-sunumlarNevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi;Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
111980 İstikrar önlemleri ve liberal politikalar -sunumlarNevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi Sönmez, Atilla (1999), “Türkiye’de 1950 Sonrası Sanayileşme Politikası Üzerine Gözlemler,” Bilanço 1923-1998, İstanbul: Tarih Vakfı
1220. yüzyılda ekonomik göstergeler-sunumlarTUİK;Nevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi
13Globalleşme ve Türk Ekonomisi-sunumlar Nevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi;Bilsay Kuruç, Yirminci Yüzyıl Avrupa Ekonomisinden Kesitler, Çevre Tümdür içinde, Der.D.İncedayı, Bağlam Yayınları, 2002.
14Sosyal Gelişmeler-sunumlarNevin Coşar-M.Bildirici, ed.Tarihi, Siyasi, İktisadi, Sosyal Yönleriyle Türkiye Ekonomisi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok