Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sayısal Çözüm YöntemleriEHM216135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHamid Torpi
Dersi Veren(ler)Hamid Torpi
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖgrencilere mühendislikte karşılaşılan problemlerin sayısal teknikler ve MATLAB gibi mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik programların kullanılmasını öğretmek
Dersin İçeriğiSayısal Çözüm Yöntemlerine ve MATLAB’a Giriş,Matematik Modelleme , Hatalar , Lineer Olmayan Denklem Çözümü, Lineer Denklem Takımı ve Çözümü ,Sayısal Yöntemlerin Kararlılığı , Farklar, İnterpolasyon , Ters İntepolasyon(Kestirim), Sayısal İntegrasyon , Adi ve Kısmi Differansiyel Denklem Çözümü ,Sayısal Yöntemlerin Matlab Uygulamaları, MATLAB ile Fourier Dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü, Ters Fourier Dönüşümü, Konvolüsyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Numerical Techniques in Electromagnetics,CRC Press ,Matthew N.O.SADİKU -Nümerik Analiz,I.Cilt,Doç.Dr.Behiç ÇAĞAL,Doğan Matbaası -Sayısal Hesap Yöntemleri,(Bölüm 4-5),İTÜ İnşaat Fak. Ders Notları,Y.Doç.Dr.Tevfik AYAN vd..İTÜ İnşaat Fak. Yayınları. -Electronics And Circuit Analysis using MATLAB, JOHN O. ATTIA,CRC Press. -Engineering Analysis Interactive Methods and Programs with FORTRAN, QuickBASIC, MATLAB,and Mathematica Y. C. Pao, CRC Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel MATLAB programlama komutlarını tanıtmak
  2. Mühendislikte karşılaşılabilecek problem tiplerini tanıtmak
  3. Mühendislik problemlerini MATLAB kullanarak nümerik yöntemlerle çözebilecek yeteneği kazandırmak
  4. Lineer olmayan denklemleri Newton Raphson,bisection methode,Regula Falsi,Steffensen gibi numerik tekniklerini kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.
  5. Lineer denklemleri Newton Jakobi,Gauss Seidel ve SOR gibi numerik tekniklerini kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.
  6. Birinci Mertebeden Lineer diferansiyel denklemleri Euler,ikinci ve daha yüksek dereceden Taylor Metodları veya Runge-Kutta metodları gibi numerik tekniklerini kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.
  7. integral denklemleri Trapozoidal Kuralı,Euler kuralı,Simpshon Kuralı veya Newton-Cotes Kuralları gibi numerik tekniklerini kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.
  8. Belirsiz integralleri Gausssian Kuralları gibi numerik tekniklerini kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.
  9. Çok katlı integralleri simphshon kuralı gibi bir numerik tekniği kullanarak çözen MATLAB kodunu yazar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1---------
PÇ-2---------
PÇ-3---------
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6---------
PÇ-7---------
PÇ-8---------
PÇ-9---------
PÇ-10---------
PÇ-11---------
PÇ-12---------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sayısal Çözüm Yöntemlerine ve MATLAB’a GirişDers Kitabı
2Matematik Modelleme , Hatalar , herhangi mühendislik problemini çözmeye yönelik algoritma oluşturma.Ders Kitabı
3 Lineer Olmayan Denklem ÇözümüDers Kitabı
4 Lineer Denklem sistemlerinin ÇözümüDers Kitabı
5Gauss-Seidel,Jakobi ve SOR tekniklerinin uygulanmasıDers Kitabı
6Sonlu Farklara GirişDers Kitabı
7Kısmi Differansiyel Denklem Çözümü
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sayısal İntegrasyonDers Kitabı
10Sonlu Farkların Kararlılığı
11Adi Differansiyel Denklemlerin ÇözümüDers Kitabı
12Euler,2. Derece ve daha yüksek dereceden Taylor metodları ve Runge -Kutta metodlarının uygulamalarıDers Kitabı
13 Nümerik İntegrasyonDers Kitabı
14 MATLAB ile Fourier Dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Fourier DönüşümüDers Kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev520
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar131
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması510
Derse Özgü Staj
Ödev58
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok