Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Kuramı 1SBU250135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüAslı Daldal
Dersi Veren(ler)Aslı Daldal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı Antik Yunan'dan başlayarak Rönesans ve Reform dönemine kadar olan süre içinde siyaset felsefesinde ortaya çıkan temel tartışmaları işlemektir. Farklı filozofların siyaset düşüncesinin temel konuları olan devlet, sivil toplum, adalet, meşruiyet, iktidar, özgürlük, hukuk, bürokrasi, demokrasi, cumhuriyet vs. gibi konular hakkındaki düşünceleri ayrıntılı biçimde analiz edilecektir. Bu konular, Antik Yunan düşünürü Plato'dan başlanarak on altıncı yüzyılda ortaya çıkan siyaset düşüncesi okullarına göre ayrı ayrı işlenecektir.
Dersin İçeriğiDerste ana hatlarıyla beş dönemin siyaset düşüncesi üzerinde durulacaktır. Her dönem belli başlı bazı filozoflar üzerinden incelenecektir. Bu dönemler ve filozoflar şunlardır: Antik Yunan siyaset düşüncesi (Plato ve Aristo), Helen siyaset düşüncesi (Sinikler, Epikürcüler ve Stoacılar), Roma siyaset düşüncesi (Cicero ve Seneca), Hristiyan siyaset düşüncesi (Snt. Aqustine, T. Aqunas, M. Luther ve J. Calvin), ve İslam siyaset düşüncesi (Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşt).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin ana kaynağı: 1. George H. Sabine, A History of Political Theory, London: George G. Harrap, 1995; 2. Rosenthal, E. I .J. (1962). Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline. Cambridge: Cambridge University Press. Yardımcı kaynaklar: 1. Kemal Saybaşılı, Political Theory, Volume 1, Historical Foundations, Marmara Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 1989; 2. Ömer Çaha, Siyasi Düşünceler Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2008; 3. M. J. Harmon, Political Thought, From Plato to the Present, Mc Graw-Hill,New York, 1964; 4. M. Tunçay (der.), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 1-2, Teori Yayınları, Ankara, 1986; 5. Brian R. Nelson, Western Political Thought: From Socrates to the Age of Ideology, New Jersey: Prentice Hall, 1996; 6. J. S. McClelland, A History of Western Political Thought, London and New York: Routledge, 1996; 7. Rosenthal, E. I .J. (1962). Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında mesleki formasyona sahip olurlar
  2. Öğrenciler siyaset bilime ve siyaset teorisi alanlarında bilgiyi yenilerler
  3. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaparlar
  4. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında eleştirel ve analitik düşüncelere sahip olurlar
  5. Öğrenciler Siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında edindiği bilgiyi programın diğer alanlarında analitik değerlendirme için kullanırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-154443-
PÇ-255555-
PÇ-355555-
PÇ-455555-
PÇ-555444-
PÇ-655555-
PÇ-755555-
PÇ-855555-
PÇ-911111-
PÇ-1033333-
PÇ-1111111-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Antik Yunan siyaset düşüncesi, kültürü ve kurumlarıGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 1-20
2PlatoGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 35-66
3AristoGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 88-122
4Helen siyaset düşüncesi, kültürü ve değerleriGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 123-140
5Sinikler, Epikürcüler ve StoacılarGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 141-158
6Roma siyaset düşüncesi, kurumları ve değerleriGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 159-173
7CiceroGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 174-187
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hristiyanlık siyaset düşüncesi ve değerleriGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 187-198
10Snt. AgustineGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 187-198 ayrıca 244-163
11T. AqunasGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 244-263
12Politik bir hareket olarak Protestanlık: M. Luther ve J. CalvinGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, 354-371
13İslam siyaset düşüncesi ve değerleriE. I. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, ss. 42-45
14FarabiE. I. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, 53-75
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarÖğrencilerin derslere düzenli olarak katılmaları ve derste tartışmalara katılması beklenmektedir. Derse katılım notların değerlendirilmesinde pozitif bir etki oluşturacaktır. Her öğrenci dönem boyunca siyaset düşüncesinin herhangi bir konusuyla ilgili yazılmış felsefi veya bilimsel bir kitap analizi yapmakla yükümlü olacaktır. Öğrencilere öğretim üyesi tarafından fikir vermesi bakımından değişik düşünürlere ait bir liste tavsiye edilecektir. Ancak öğrenci bu liste dışından da kitap seçebilecektir. Kitap analizleri bir vize sınavı yerine geçecektir.