Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Beşikçi
Dersi Veren(ler)Zafer Doğan, Gülsema Lüyer, Neslihan Erkan, Eray Yılmaz, Turhan Ada, Şebnem Gelmedi
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sona eren tarihsel dönemin siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları ve bu olguların Osmanlı devletine dek uzanan arkaplanı hakkında öğrencileri bilgilendirmek - Öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak-disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri,başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak.
Dersin İçeriğiOsmanlı devletinin klasik çağından başlayarak 1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sona eren tarihsel dönemin başlıca siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Derleme Ders Notu / Syllabus Georg Iggers, “Giriş”, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı içinde, s. 1-21 Donald Quateert, “Osmanlı Tarihini incelemek Neden Gereklidir ?”, Osmanlı İmparatorluğu içinde, s. 25-41 Eric Jan Zürcher, “Giriş: Dönemleme, Kuram ve Yöntem”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 11-20 Eric Jan Zürcher, “Onsekizinci Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde,s 23-38 Niyazi Berkes, “İç ve Dış Engeller”, Türkiye’de Çağdaşlaşma içinde,s. 65-80 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 129-137 Eric Jan Zürcher, “Gelenek ve Bid’at Arasında”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 39-77 Şerif Mardin, “Tanzimat Fermanı’nın Manası”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 288-310. İlber Ortaylı, “Osmanlı Tarihinde Bab-ı Ali Asrı”, İmparatorluğun en Uzun Yüzyılı içinde, s. 77-107 Eric Jan Zürcher, “1873-1878 Bunalımı ve Sonuçları” ve “Gerici İstibdat ya da Islahatların Doruğu ? Sultan II. Abdülhamit Saltanatı”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 109-136 Eric Jan Zürcher, “İkinci Meşrutiyet Dönemi”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 139-186 Zafer Toprak, “Milli İktisat”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ansiklopedisi içinde, s. 740-747. Eric Jan Zürcher, “İdeolojik Tartışmalar”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 186-193 Gökçen-Faruk Alpkaya, “I. Dünya Savaşı”, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi içinde, s. 71-79. Eric Jan Zürcher, “Bağımsızlık Savaşı”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s 194-196 Toktamış Ateş, “Savaş Dönemi”, Türk Devrim Tarihi içinde, s. 71-159 Taner Timur, “Milli Kurtuluş Savaşı”, Türk Devrimi ve Sonrası içinde, Ankara: İmge Yayınevi, s. 13-61. Ahmet Mumcu, ‘Kurtuluş Savaşı’nın Bitişi (Mudanya Ateşkes Antlaşması / Saltanatın Kaldırılması /Lozan Antlaşması), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I içinde, Eskişehir: Açıköğretim Fak. Yay., s. 212-233.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, tarih araştırmalarının anlam ve yararını öğrenecek.
  2. Öğrenciler, modernleşme öncesi Osmanlı tarihini genel hatlarıyla öğrenecek.
  3. Öğrenciler, modernleşme sürecini Avrupa tarihi içinde görüp Osmanlı tarihi ile karşılaştırarak değerlendirebilecek.
  4. Öğrenciler, 19. yüzyıl Osmanlı tarihini ıslahat çabaları bağlamında değerlendirebilcek.
  5. Öğrenciler, günümüzü, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle ilişkili olarak anlayıp değerlendirebilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş : Tarihin imkân ve sınırları: temel kavramlar Georg Iggers, “Giriş”, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı içinde, s. 1-21 İmparatorluğu içinde, s. 25-41
2Modernleşme çabaları öncesi Osmanlı devlet ve toplum yapısı, 16. İlâ 18. YüzyıllarEric Jan Zürcher, “Onsekizinci Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde,s 23-38
3Modernleşme çabaları öncesi Osmanlı devlet ve toplum yapısında dönüşümler, 18. yüzyılNiyazi Berkes, “İç ve Dış Engeller”, Türkiye’de Çağdaşlaşma içinde,s. 65-80
4Modernleşmenin anlamı ve Modern Devletin Oluşumu Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 129-137
5Tanzimat dönemi (1839-1876): merkezi devletin yeniden yapılandırılmasıŞerif Mardin, “Tanzimat Fermanı’nın Manası”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 288-310.
6II Abdülhamid dönemi (1876-1908): Savunmacı ModernleşmeEric Jan Zürcher, “1873-1878 Bunalımı ve Sonuçları” ve “Gerici İstibdat ya da Islahatların Doruğu ? Sultan II. Abdülhamit Saltanatı”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 109-136
7II. Meşrutiyet dönemi : Kamusal alanda çoğulculukEric Jan Zürcher, “İkinci Meşrutiyet Dönemi”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 139-186
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9II. Meşrutiyet dönemi : Kamusal alanda çoğulculukEric Jan Zürcher, “İdeolojik Tartışmalar”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 186-193
10I. Dünya Savaşı: “Topyekün” savaş ve milliyetçiliğin yükselişiGökçen-Faruk Alpkaya, “I. Dünya Savaşı”, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi içinde, s. 71-79.
11I.Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada ve Osmanlı Devletinde Genel Sosyal ve Siyasal DurumEric Jan Zürcher, “Bağımsızlık Savaşı”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s 194-196
12Bağımsızlık Savaşı I: Siyasal GelişmelerToktamış Ateş, “Savaş Dönemi”, Türk Devrim Tarihi içinde, s. 71-159
13Bağımsızlık Savaşı II: Askerî GelişmelerTaner Timur, “Milli Kurtuluş Savaşı”, Türk Devrimi ve Sonrası içinde, Ankara: İmge Yayınevi, s. 13-61.
14Lozan Antlaşması’nın Oluşumu ve İçeriğiAhmet Mumcu, ‘Kurtuluş Savaşı’nın Bitişi (Mudanya Ateşkes Antlaşması / Saltanatın Kaldırılması /
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev22
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok