Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Modernleşme TarihiATA511137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Fatma Gül Demirel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk Modernleşme tarihi ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi boyutları ile incelenecektir.
Dersin İçeriğiOsmanlı dönemi modernleşme çabaları dönemsel olarak anlatılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Taner Timur; Osmanlı Kimliği, Ankara: İmge Kitapevi, 1998. Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni, Ankara: İmge Kitabevi, 2000 Mustafa Akdağ; Türkiye'nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi I(1243-1453), İstanbul: Cem Yayınevi,1995 Mustafa Akdağ; Türkiye'nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi II (1453-1559), İstanbul: Cem Yayınevi,1995. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara: TTK Yay. 1994. Erich Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, İstanbul: İletişim Yayınları 2004 Tanzimat,(100. yılı Münasebetiyle), İstanbul: 1940. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Hil Yayınları, 1987 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: 1982. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: TTK Yay., 1988 Kemal H. Karpat, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, (çev. Dilek Özdemir), Ankara, 2006 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul: 1960. Bülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1998 Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki, 1908- 1914, Çev. Nuran Yavuz, İstanbul: Kaynak Yay., 1984. Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Çev. Fatmagül Berktay, İstanbul: Kaynak Yay., 1996. Aykut Kansu, 1908 Devrimi,Çev: Ayda Erbal, İstanbul: İletişim Yay., 2001. Zafer Toprak, İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1995. Zafer Toprak, Milli İktisat ve Milli Burjuvazi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1995
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türkiye'nin modernleşme sürecindeki temel aşamaları belirlemek ve gözden geçirecek
  2. Öğrenciler, Türkiye modernleşmesi açısından önemli olan terim, kavram ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacak
  3. Öğrenciler, Osmanlı-Türkiye modernleşme süreci içindeki alt dönemleri kendi bağlamları içinde inceleyecek
  4. Öğrenciler, modernleşme sürecinin toplumsal, hukuki ve kültürel alanlardaki izdüşümlerini analiz edebilecek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modernleşme Kavramı ve kuramlarıAhmet Ciğdem, " Batılılaşma, Modernite ve Modernizasyon" Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, c.III
2Tanzimat dönemine kadar Osmanlı devlet ve toplum yapısıHalil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, İstanbul 2003
3III. Selim dönemi ve modernleşme çabalarıNiyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002
4II. Mahmud dönemi ve modernleşme çabaları Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002
5Tanzimat dönemi idari ve sosyal yapıdaki değişimTanzimat,(100. yılı Münasebetiyle), İstanbul: 1940.
6Tanzimat dönemi hukuk alanındaki gelişmelerBülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1998
7Ara sınav
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tanzimat dönemi basın ve yayın Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: TTK Yay., 1988
10Tanzimat ve Islahat Fermanlarının değerlendirilmesiNiyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002
11Tanzimat’a tepkiler Halil İnalcık, "Tanzimatın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler"
12Osmanlı aydınlarının modernleşme sürecine bakışı - SunumlarNiyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002
13I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamid dönemi - SunumlarBernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: TTK Yay., 1988
14II. Meşrutiyet dönemi - SunumlarAykut Kansu, 1908 Devrimi,Çev: Ayda Erbal, İstanbul: İletişim Yay., 2001.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev58
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok