Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kurtuluş savaşıATA510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Fatma Gül Demirel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKurtuluş savaşının nasıl başlatıldığı ve kazanıldığı incelenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi koşullar altında kurulduğu temel kaynaklar üzerinden anlatılacaktır
Dersin İçeriğiKurtuluş savaşının askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bilgiler tarihsel süreç içinde ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Celal Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi, haz. Rıdvan Akın, İstanbul 2008 Kazım Özalp, Milli Mücadele, Ankara 1971 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, İstanbul 1981 Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara 1973 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1983 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 1984 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, İstanbul 1969 M. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Ankara 1959 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Ankara 1990 İzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını, Ankara 1981 İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara 1989 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, Ankara 1983 Naşit Hakkı Uluğ, Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, İstanbul 1975 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953 Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık, İstanbul 2005 Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul 1958 Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara 1988
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinine ilişkin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel boyutları araştıracak
  2. Öğrenciler, Cumhuriyet'in kurulma süreciyle ilgili bilimsel yaklaşımları tartışabilecek
  3. Öğrenciler, Cumhuriyet'in kurulma süreciyle ilgili temel kuramsal çerçeveler hakkında bilgi sahibi olacak
  4. Öğrenciler, Modern Türkiye'nin kurulma sürecinde ortaya çıkan çeşitli meseleleri analiz edecek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya SavaşıHaluk Ülman, Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş İstanbul 2002
2Mütareke dönemi Kazım Özalp, Milli Mücadele, Ankara 1971
3Kuvay-ı Milliye ve düzenli ordunun kurulmasıKazım Özalp, Milli Mücadele, Ankara 1971
4Kongreler dönemiCelal Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi, haz. Rıdvan Akın, İstanbul 2008
5Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı MilliSina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1983
6İstanbul’un işgali ve tepkilerAli Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953
7Ara sınav
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kurtuluş savaşı ve dış politikaİzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara 1989
10Kurtuluş savaşında istihbaratCelal Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi, haz. Rıdvan Akın, İstanbul 2008
11Kurtuluş savaşının mali kaynaklarıAlptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Ankara 1990
12Kurtuluş savaşında İstanbul ve Ankara basını - Sunumlarİzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını, Ankara 1981
13Edebiyatta Kurtuluş savaşı anlatısı- SunumlarMürşit Balanlılar Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, İstanbul 2003
14İttihatçılar ve Kurtuluş Savaşı- SunumlarErik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık, İstanbul 2005
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev58
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok