Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistikte Bilgisayar UygulamalarıIST511337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüDogan Yıldız
Dersi Veren(ler)Dogan Yıldız
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSAS,SPSS, Minitab, Systat, Statistica gibi programları tanıtmak ve örnek çözümler vermek. ileri düzeydeki istatistik eğitiminde istatistik paket programlarından yararlanılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiPaket program menüleri, Paket programlarda veri girişi ve türetimi, Tabloların oluşturulması ve grafik çizimi,, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • KALAYCI Eşref .”SPSS Uygulamalı Çok değişkenli istatistik teknikleriI
  • EVERITT Brian S. “An R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis” , Springer-Verlag London Limited 2005 CHAMBERS John, David J. Hand, Wolfgang K. Hardle “Statistics and Computing” 2009 Robert A. Muenchen University of Tennessee Knoxville, TN, U FIELD Andy.”Discovering Statistics Using SPSS for Windows”,Sage Publications
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler günümüzde araştırmacıların ve istatistikçilerin sahip olması gereken en az bir paket programını etkin bir biçimde kullanabilme yeteneğini kazanacaklardır
  2. Öğrenciler paket programlarda veri girişi ve türetimini öğreneceklerdir
  3. Öğrenciler tabloların oluşturulması ve grafik çizimini öğreneceklerdir
  4. Öğrenciler parametrik ve parametrik olmayan yöntemleri öğreneceklerdir
  5. Öğrenciler SAS,SPSS, Minitab, Systat, Statistica gibi ileri düzeydeki istatistik eğitiminde istatistik paket programlarından yararlanmayı öğreneceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistik paket programlarının menülerinin tanıtılması, veri girişi, teorik dağılımlardan veri türetimi
2Tek ve iki yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri
3Basit ve çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizleri
4Kovaryans analizi
5Kanonik korelasyon analizi
6Logit probit regresyon modelleri
7Faktör analizi 1
8Ara Sınav 1
9Faktör Analizi 2
10Diskriminant analizi
11Kümeleme analizi
12Çok boyutlu ölçekleme
13Karma modeller
14Güvenirlilik analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması206
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok