Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimin Doğası ve ÖğretimiFBO426223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıögrencilerin bilimin dogasini, tarihini ve felsefesini anlamaları, ve bu kavramları fen eğitiminde nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBilim felsefesi (anlamı ve ilgi alanı, paradigmalar, felsefi akımlar ve fen bilimlerinin gelişimine etkisi); bilginin doğası (ontoloji, epistemoloji, bilimsel kavramların doğası, bilimsel bilgi ve özellikleri); bilimin doğasına ilişkin kavramlar ve öğretim yaklaşımları (bilim, bilimsel bilgi ve özellikleri, bilimsel okur-yazarlık ve bilimin doğası, fen öğretim programlarında bilimin doğasının yeri, bilimin doğasının öğretimi); bilimin doğasının öğretiminde sınıf-içi etkinlikler; bilimin doğası ve fen, teknoloji, toplum, çevre ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Tepdemir, H. G. & Unat, Y. (2008). Bilim Tarihi. Pegem Yayıncılık, Ankara 2.Sönmez, V. (2008). Eğitim Felsefesi. Anı Yayıncılık, Ankara 3.Sönmez, V. (2008). Bilim Felsefesi. Anı Yayıncılık, Ankara 4. Chambers, A. (2007). Bilim Dedikleri. (Çev. Hüsamettin Arslan) Vadi Yayınları, Ankara 5. Westfall, R. S. (1977). Modern Bilimin Oluşumu (Çev. İsmail Hakkı Duru) Tübitak Yayınları, Ankara. 6.Özlem, D. (1996). Felsefe ve Doğa Bilimleri. İnkılap Kitapevi, İstanbul 7.Yıldırım, C. (2002). Bilimin Öncüleri. Tübitak Yayınları, Ankara. 8.Harre, R. (1980). Büyük Bilimsel Deneyler (Çev. Sinan Kılıç). Tübitak Yayınları, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, aktif öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ögrenciler bilimin yapısını ve özelliklerini anlar
  2. Ögrenciler bilimsel yöntemi anlar
  3. Ögrenciler bilimsel çalışmaların tarihsel olarak gelişimini kavrar
  4. Ögrenciler bilimin insan ve toplum üzerindeki etkisini kavrar
  5. Ögrenciler bilimin doğası ve bilim tarihi ile ilgili konuları ders planlarında kullanır
  6. Ögrenciler farklı felsefi görüşleri değerlendirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimle ilgili kavramlar:Ontoloji, epistemoloji, Bilim, bilimsel yöntem İlgili Kaynaklar
2Bilim felsefesi: Popper ve Kuhn İlgili Kaynaklar
3Bilim felsefesi: Lakatos ve Feyerabend İlgili Kaynaklar
4İlk uygarlıklarda bilim İlgili Kaynaklar
5Antik Greek dünyasında bilim İlgili Kaynaklar
6Galileo ve çalışmaları İlgili Kaynaklar
7Ortaçağda Türklerin bilime katkıları İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
918.yy da Bilimİlgili Kaynaklar
1019 ve 20. yy.larda bilim İlgili Kaynaklar
11Einstein ve çalışmaları İlgili Kaynaklar
12Cumhuriyet döneminde bilim İlgili Kaynaklar
13Öğrenci Sunumları İlgili Kaynaklar
14Ogrenci Sunumlariİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer113
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok