Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Mikrobiyoloji LaboratuvarıGDM204112002
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMuhammed Zeki DURAK
Dersi Veren(ler)Muhammed Zeki DURAK
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLaboratuar aletleri ve mikroskop kullanımı. Laboratuar çalışmalarında teşhis ve tanım amaçlı örnek mikroorganizmaların karakteristiklerinin ortaya konulması, besi yeri hazırlama. Mikrobiyoloji laboratuar çalışma koşulları ve kurallarının anlaşılması
Dersin İçeriğiMikrobiyoloji labaratuvarında kullanılan ekipmanlar hakkında gene bilgiler, Mikroorganizmaların nitel ve nicel analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bilgehan, H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, 10. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi Bornova, İzmir, 2002
  • Özçelik, S. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu, Yayın No:2, 3. Baskı, SDÜ Ziraat Fakültesi Isparta, 2009
  • Çotuk, A. Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Yöntemleri, Nobel Yayınları, 2003
  • Gücin, F, Dülger, B. Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Kılavuzu, Ders notu, Bursa, 1995
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Mikroorganizma boyama yöntemlerini bilir
  2. Kültür ortamı hazırlama ve mikroorganizma izolasyonunu bilir
  3. Mikroorganizmaları boyutlandırmasını bilir
  4. Mikroorganizmaların morfolojilerini ve tanımlayıcı özelliklerinim mikro ve makro görüntüler yardımı ile belirlemesini bilir
  5. Materyal kültivasyonu, determinasyon ve identifikasyonunu gerçekleştirmesini bilir
  6. Mikroorganizmalara karşı sidal ve statik önlemler, kriterler ve uygulamaları bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Laboratuar malzeme ve aletlerinin tanıtılmasıİlgili Kaynaklar
2Besiyeri hazırlama ve aşılama, bakterilerin morfolojik incelenmesi ve saf kültür elde etme yöntemleriİlgili Kaynaklar
3Bakterilerde Basit boyama, Gram Boyamaİlgili Kaynaklar
4Kapsül Boyama, Endospor boyamaİlgili Kaynaklar
5Maya ve Küf mantarlarının morfolojik ve sitolojik incelenmesiİlgili Kaynaklar
6Alg ve Protozoa gruplarının morfolojik incelenmesiİlgili Kaynaklar
7Mikroorganizmaların boyutlarının ölçümüİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Direkt mikroskobik sayım; Breed Metodu, Thoma Lamıİlgili Kaynaklar
10Plak Kültür metoduİlgili Kaynaklar
11Antibiyogramİlgili Kaynaklar
12Toprak ve Su mikrobiyolojisine girişİlgili Kaynaklar
13Besin mikrobiyolojisine girişİlgili Kaynaklar
14Fiziksel ve Kimyasal metotlar ile mikroorganizmaların kontrolüİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok