Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik FelsefesiIMO4202210200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Adem Cevikel
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıMatematik felsefesine yaklaşımları tanımak ve matematiğe aksiyomatik yaklaşım felsefesini bilmek.
Dersin İçeriğiMatematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm), Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism),
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gür, Bekir S.; Matematik Felsefesi, Kadim Yayınları, 2004.
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci matematiksel mantığın felsefi önemini açıklar.
  2. Öğrenci matematiksel ifadelerin anlamlarını ifade eder.
  3. Öğrenci eğitim felsefesi ve matematik felsefesi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4. Öğrenci matematik felsefesinin temel kuramlarını açıklar
  5. Öğrenci matematiğin felsefesi gelişimimde öncü olan araştırmacıları ve onların çalışmalarını açıklar.
  6. Öğrenci matematik eğitimindeki çağdaş eğilimler, problemler ve araştırmaları ifade eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı.Textbook (Ch. 1)
2Önermelerin matematik tarihindeki yeri.Textbook (Ch. 2)
3Önermelerin tarihi gelişimi.Textbook (Ch. 3)
4Önermelerin matematikteki yeri.Textbook (Ch. 4.5)
5Değişkenin matematikteki kullanım maksadı.Textbook (Ch. 6)
6Niceleyicilerin matematikteki kullanım maksadı.Textbook (Ch. 7)
7Kümelerin matematikteki kullanım maksadı.Textbook (Ch. 8)
8Ara Sınav 1
9Önermeler ve kümeler arasındaki ilişkiler. Doğruluk tablosu-üyelik tablosu ilişkileri.Textbook (Ch. 9)
10Matematik felsefesinde temel kuramlarNA
11Sıralı ikili, Kartezyen çarpım, grafik ve fonksiyonun özellikleri.Textbook (Ch. 10, 11)
12Fonksiyonların matematikteki önemi.Textbook (Ch. 12)
13Aksiyom kavramı.Textbook (Ch. 12)
14Aksiyomlarda aranan özellikler.Textbook (Ch. 13)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması205
Derse Özgü Staj
Ödev150
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)150
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok