Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre EğitimiFBO422123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüMustafa Arslan
Dersi Veren(ler)Mustafa Arslan
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak
Dersin İçeriğiTemel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilköğretim programlarında çevre eğitimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Çevre Bilimi, Mustafa Eydoğdu, 2008, Anı Yayıncılık. 2.Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Mine Kışlalıoğlu - Fikret Berkes, 2003, Remzi Kitapevi. 3.Çevre Bilimi ve Eğitimi, Mehmet Yılmaz, Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, 2005, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayacaklardır
  2. Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayacaklardır
  3. Öğrenciler Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik ve endemik türleri tanıyacaklardır
  4. Öğrenciler çevre kirliliği hakkında bilgi kazanacaklardır
  5. Öğrenciler çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri üreteceklerdir
  6. Öğrenciler çevre ile ilgili kuruluşlar ve gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendireceklerdir
  7. Öğrenciler çevre eğitiminin önemini yorumla yeteneği kazanacaklardır
  8. Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir
  9. Kalite ve çevre koruma bilinci kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1---------
PÇ-2---------
PÇ-3---------
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6---------
PÇ-7---------
PÇ-8---------
PÇ-9---------
PÇ-10---------
PÇ-11---------
PÇ-12---------
PÇ-13---------
PÇ-14---------
PÇ-15---------
PÇ-16---------
PÇ-17---------
PÇ-18---------
PÇ-19---------
PÇ-20---------
PÇ-21---------
PÇ-22---------
PÇ-23---------
PÇ-24---------
PÇ-25---------
PÇ-26---------
PÇ-27---------
PÇ-28---------
PÇ-29---------
PÇ-30---------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çevre biliminin tarihsel gelişimiİlgili Kaynaklar
2İnsanlar ve Çevre: Ekosistem - Ekolojik dengeİlgili Kaynaklar
3Besin ve madde döngüleriİlgili Kaynaklar
4Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye'deki durum: Flora ve faunaİlgili Kaynaklar
5Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleriİlgili Kaynaklar
6Çevre Sorunlarıİlgili Kaynaklar
7Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Toprak kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerSınav Hazırlığı
10Hava kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerİlgili Kaynaklar
11Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleriİlgili Kaynaklar
12Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınmaİlgili Kaynaklar
13İlköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştirmeİlgili Kaynaklar
14Tartışma, Araştırma ve Sunumlarİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok