Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
DemografiIST217224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel seviyede nüfusun gelişmesi ve yapısı gibi temel demografik bilgi ve kavramlarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiDemografi ve Demografik Verinin Rolü; Demografinin Temel Kavram, Yapı ve Kuramları; Nüfus Hareketleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cevdet Birkan, Demografi;Nüfus Bilimi, Ofis Yayınevi, 2005
  • Kenan Gürtan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını Statistical Demography and Forecasting, J. Alho, B.Spencer, Springer Statistical Textbooks Applied Mathematical Demography, N. Keyfitz
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel seviyede demografi bilgisi ve temel kavramları öğreneceklerdir
  2. Öğrenciler İstatistik Bölümü mezunlarımızın gereksindiği temel demografi bilgisi ve becerisini kazanacaklardır
  3. Öğrenciler demografi ve demografik verinin rolünü öğreneceklerdir
  4. Öğrenciler demografik veri elde etme yöntemlerini öğreneceklerdir
  5. Öğrenciler demografi ile ilgili kuramları öğreneceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-1044444
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-1855555
PÇ-19-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Demografi: Kapsamı,Çalışma Alanları, Demografide yer alan tanımlar, Nüfus hareketleri,Temel Kavramlar Demografik Yapılar, Demografik Dönüşüm Kuramı ve Evreleri
2Demografik Değişim ve sonuçları, demografinin gelişiminde yer alan veriler Türkiye de nüfusun değişimi ve yapısı: 1960 sonrası, Nüfus Planlaması ile Aile Planlaması Kavramları, Nüfus Politikaları ve Nitelikleri
3Nüfusbilimin Kuramsal Tarihçesi (19.yy öncesi), Orta Çağda nüfusa bakış, Nüfusun Medeni Durumu, Eğitim
4Nüfus Hareketleri : nüfus işgücü ilişkisi ve nüfus- kişi başına düşen gelir düzeyi ilişkisi
5Demografinin Veri Kaynakları,Nüfus sayımları, Demografik araştırmalar, Nüfus kayıtları ve doğum-ölüm istatistikleri
6Demografik Geçiş, dünya nüfusunun gelişimi, demografik geçiş teorisi ve eleştiriler.
7Dünyada demografik geçiş süreci, geçiş katsayısı, yaş piramitleri, nüfus ve nüfus politikaları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkiye’de demografik dönüşüm: 1923 -1950, 1955- 1985, 1985 sonrası. Doğumlar ve Doğumlara ilişkin oranlar
10Ölümler,ölümlere ilişkin oranlar, Yaşlanma , Nüfusun Yaşlanması, Türkiye ve dünyada yaşlı nüfus
11Evlilik olgusunun demografik analizi, aile ve hane yapısında değişim, evlilik ve boşanmaya oranlar
12Şehirleşme, Köyden Kente Göç, Türkiye’de Kentleşme, Nüfus-Kentleşme İlişkisi
13Göçler, Nüfus-Göç ilişkisi, Göçlere ilişkin oranlar, İç ve dış göçler
14Ekonomik büyüme ve Kalkınma İstatistikleri: İGE, lorenz Egrisi, Gini Katsayısı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer128
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok