Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mikrodalga Devre Tasarımının EsaslarıEHM364236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciler, mikrodalga devrelerinin kesin tasarımının analitik yapısını öğrenecekler.
Dersin İçeriğiAnalitik Yolla Mikrodalga Devre Tasarımının Esasları: Evrensel Yöntem. Kesin Senteze Dayalı Evrensel Tasarım Yönteminin Esasları. Prototip Sistem Sentez Mekanizmaları. Prototiplerin Fiziksel Yapılara Çevrilmesi. Tasarım Aşamasının Pratik Bir Özetlemesi. Devrelerin Reaktif İki-Kapılılara Parçalanması. Devre Kütüphanesi/Veritabanı. Sistem Frekans Yanıtlarının Seçimi. Tekli ve İkili Sonlandırılmış Sistemler. Kanonik Formlar. Prototip Sentezi. Sistem Dönüşümü. Yüksek Seçicilikli Basılı Devre Filtre Sentezi. Besleme Devresi Kavramları. Aktif Devre Tasarımı Esasları. Dağılı Yükselticiler. Genel Tasarım Yaklaşımı. Ayrıntılı Devre Tasarımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • T. ŞENGÖR, Mikrodalga Devrelerinin Kesin Sentez Yaklaşımı İle Tasarımı, Ders Notları, (basılı değil).
  • Brian J. Minnis, Designing Microwave Circuits by Exact Synthesis, Artech House, Boston, USA, 1996.
  • Janusz A. Dobrowolski and Wojciech Ostrowski, Computer-Aided Analysis, Modeling, and Design of Microwave Networks- The Wave Approach, Artech House, Boston, Usa, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, mikrodalga devrelerinin kesin sentez yaklaşımı ile tasarımı konusundaki bilgi ve becerileri kazanacaklar.
  2. Öğrenciler, Yenilikler üretebilme kültürünü kazanacaklar.
  3. Öğrenciler, özgün metot oluşturma süreçlerinin bilgisini kazanacaklar.
  4. Öğrenciler, analitik düşünme, problem çözme yaklaşımları ve teknikleri geliştirme süreçlerini öğrenecekler.
  5. Öğrenciler, orijinal ve bağımsız yazılım geliştirme süreçlerini kavrayacaklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Analitik Sentez Yoluyla Mikrodalga Devre Tasarımının Esasları: Evrensel Yöntem. Kesin Senteze Dayalı Evrensel Tasarım Yönteminin Esasları. Ders Kitabı
2Prototip Sistem Sentez Mekanizmaları.1 . haftanın konuları.
3Sistem Operasyonu ve Dönüşümü. Kuroda Özdeşlikleri. Prototiplerin Fiziksel Yapılara Çevrilmesi. Tasarım Aşamasının Pratik Bir Özetlemesi. Devrelerin Reaktif İki-Kapılılara Parçalanması.2 . haftanın konuları.
4Devre Kütüphanesinin/Veritabanının İçeriği. İki-Kapılı Sistem Konfigürasyonunun Seçilmesi. İletim Sıfır Yerlerinin, Derecenin ve Sistem Frekans Yanıtlarının Seçimi. Tekli ve İkili Sonlandırılmış Sistemler.3 . haftanın konuları.
5Birinci ve İkinci Kanonik Formlar. Prototip Sentezi. Sistem Dönüşümü.4 . haftanın konuları.
6Yazılım Olanağı: NETSYN Programı.5 . haftanın konuları.
7Yüksek Seçicilikli Basılı Devre Band Geçiren Filtre Sentezi. Yüksek Geçiren S-Düzlemi Prototiplerinden Eş Uzunluklu Hat Filtreleri. 6 . haftanın konuları.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Band Geçiren S-Düzlemi Prototiplerinden Eş Uzunluklu Olmayan Hat Filtreleri. Geniş Bandlı T Beslemeleri. Genel Besleme T Devresi Kavramları.8 . haftanın konuları.
10Geniş Bandlı Balun Yapıları. Bazı Basit Empedans Çevirici Sistemler.9 . haftanın konuları.
11Aktif Devre Tasarımı. Kompleks Sonlandırmalara Uygunlaştırma Esasları. Dağılı Yükselticiler. 10 . haftanın konuları.
12Reaktif Olarak Uygunlaştırılmış Geniş Bandlı Yükselticiler. Genel Tasarım Yaklaşımı.11 . haftanın konuları.
13Yıl içi sınavı 1-12 . haftanın konuları.
14Ayrıntılı Devre Tasarımı. Ardarda Bağlı Yükseltici Kazanç Katlarında Yürüyen Dalga Uygunlaştırılması. Mazeret sınavı .13 . haftanın konuları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım381
Laboratuar
Uygulama52
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev51
Sunum/Jüri
Projeler11
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar255
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama53
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev511
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler114
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarDersin dili İngilizce de olabilir.