Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Enstrümental AnalizlerGDM321135202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Nur ÇEBİ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEnstrümental Analiz Yöntemleri hızlı bir gelişme göstermekte, her geçen gün yeni yöntemler uygulamaya katılmakta eski yöntemler ise geliştirilmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak cihazların duyarlılıkları ve seçicilikleri de artmaktadır. Enstrümental metodlar, örneği oluşturan bileşenlerin verdiği sinyalleri değerlendirme prensiplerine bağlı olduğundan; bu metodların anlaşılması kolay değildir; tecrübe, sabır, istek ve bilgi birikimi gerektirir. Dersin amacı; öğrencilere temel prensiplerin verilmesi ve bunlara ilişkin uygulamaların yaptırılması ve meslek hayatlarında her zaman karşılaşacakları cihazları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında modern cihazlar kullanılarak yapılan analiz metodları tanıtılmakta ve uygulamaları yapılmaktadır. Kromatografiye dayanan analiz metodları (kağıt, kolon, ince-tabaka, gaz ve sıvı kromatografileri); spektroskopiye dayanan analiz metodları (uv-görünür spektroskopi, fluoresans, enfrared ve atomik absorpsiyon spektroskopileri), elektroforez ve potansiyometri konuları tanıtılmakta ve bu cihazlarla gıda analizleri uygulamaları yapılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Enstrümental Gıda Analizleri (Güncellenmiş-Genişletilmiş) (3 Cilt Birarada) ; Yaşar Hışıl; 6.Baskı, 2010, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayın No: 48 Ege Üniversitesi Basım Evi-İzmir 545 sayfa
 • Enstrümental Gıda Analizleri-Laboratuvar Deneyleri; Yaşar Hışıl; 2010. 3.Baskı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Y.No:45; Ege Üniversitesi Basım Evi-İzmir;41s
 • Macrae,R.1988.HPLC in Food Analysis Academic Press, London. p.502
 • Willard,H.H.;Merritt,L.L.Jr.;Dean,J.A.and Settle,F.A.Jr. 1988. Instrumental Methods of Analysis. 7th Ed. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California. p.895
 • Skoog,D.A.and D.M.West.1971.Principles of Instrumental Analysis. Holt, Rinehart and Winston, Inc.New
 • Ewing,G.W.1988.Instrumental Methods of Chemical Analysis .5th Ed. McGraw Hill Book Company p.538
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Enstrümental gıda analizlerinin amaç ve kapsamını bilir
 2. Kromatografik teknikleri bilir
 3. Spektroskopik teknikleri bilir
 4. Potansiyometri hakkında bilgi edinir
 5. Meslek hayatlarında karşılaşacakları cihazları bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Gaz Kromatografisi, Bazı terimlerin anlamı (Teorik plaka sayısı, rezolüsyon vb.)İlgili Kaynaklar
2Gaz kromatografisinin kısımları: Taşıyıcı gaz, Kolonlar; kolon dolgu maddeleri ve sabit fazlarİlgili Kaynaklar
3Kapiler kolonlar, Dedektörler, Kolon sıcaklığını programlama, Türev oluşturma, Otomasyon, Nicel ve Nitel analizİlgili Kaynaklar
4Gaz kromatografisinin gıda analizlerindeki uygulamalarıİlgili Kaynaklar
5Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi, Kromatografi teorisi, Kromatografi çeşitleriİlgili Kaynaklar
6Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinin (HPLC) Kısımları: Hareketli faz rezervuarı, Pompa, Kolon, Dedektörlerİlgili Kaynaklar
7Türevlendirme, Dereceli elüsyonİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Otomasyon,kalitatif ve kantitatif analiz,Gıda analizlerinde HPLC uygulamalarıİlgili Kaynaklar
10İnce Tabaka Kromatografisi: Polarlık ve kromatografideki önemi, Adsorbanta ilave edilen maddeler, İTK nin uygulanışı, İTK nin gıda analizlerindeki uygulamalarıİlgili Kaynaklar
11Kolon Kromatografisi, Kağıt Kromatografisi, Elektroforezİlgili Kaynaklar
12Spektorskopi: Elektromanyetik radyasyon, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, ışının absorpsiyonu (atomik ve moleküler absorpsiyon) ve emisyonu, Absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanunlar, Beer yasasıİlgili Kaynaklar
13Beer yasasının uygulanmasını sınırlayan durumlar, Radyasyon kaynakları, Işın demetini dalga boylarına ayıran aygıtlar, Örnek kapları, Işın dedektörleri, Görünür spektrofotometre ile kalitatif ve kantitatif analizİlgili Kaynaklar
14Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi: Enerji seviye diyagramları, Alevde atomik absorpsiyon, Atomik absorpsiyon cihazının kısımları: Radyasyon kaynakları, Atomik buhar oluşumu için aygıtlar, Monokromatörler, Dedektörler, AAS de girişimler, AAS nin gıda analizlerindeki uygulamalarıFluoresans ve Enfrared Spektrofotometreleriİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok