Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce IIGDM2152 23200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Tahsin YILMAZ
Dersi Veren(ler)Mustafa Tahsin YILMAZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGüz döneminde öğrencilere Gıda Mühendisliği teknolojisi ve terminolojisi hakkında temel tanıtım yapılmaktadır ve araştırma raporu hazırlama basamaklarına giriş yapılıp, araştırma teknikleri öğretilmektedir. Bahar döneminde ise grafik ve çizelge hazırlamayla birlikte rapor yazma, dökümantasyon, rapor formatı, görsel araçların kullanımı ve sunum teknikleri öğretilmektedir. Resmi yazışma ve mektup yazımı da öğretilmektedir.
Dersin İçeriğiTemel Prensipler: Duyusal Karakteristikler, Isı Transferi, Kesikli ve Sürekli Prosesler. •Ortam Sıcaklığında Gerçekleştirilen Prosesler: Ham Maddenin Hazırlanması, Boyut Küçültme, Karıştırma ve Şekil Verme. •Isı Uygulanarak Gerçekleştirilen Prosesler: Ağartma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Pişirme ve Kavurma.•Isının Uzaklaştırılmasıyla Gerçekleştirilen Prosesler: Soğutma ve CAS, Dondurma. •Rapor Dizayn Etme: Genel prensipler ve rapor tipleri. •Araştırma Makalesi: Araştırma teknikleri, kütüphaneden yararlanma becerisi, Rapor taslağı ve formatı. •Rapor Formatı: Taslak hazırlama, cümle formatı, araştırma raporu yada makalesinin yazım formatı. •Resmi Yazışma: İş mektupları, bildiriler, istek veya araştırma mektupları, mektupların formatları ve oluşturulmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Food Processing Technology" written by Prof Dr. Aydin Ural "Technical and Formal Writing, A Guide For Effective Communication" written by Fazilet Vardar-Sukan and John W Pugh
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler gıda Mühendisliği terminolojisi ile ilgili temel bilgiler edinecekler.
  2. Öğrenci araştırma raporu hazırlama basamaklarını bilir.
  3. Öğrenci araştırmanın nasıl yapıldığını ve bazı belgeleme tekniklerini bilir.
  4. Öğrenci iş mektubunun nasıl hazırlanması gerektiğini bilir.
  5. Öğrenciler iletişim ve yazma yeteneklerini geliştirecekler.
  6. Öğrenci rapor veya sunumu zenginleştiren görsel araçların, grafiklerin ve çizelgelerin kullanımını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Döneme genel bir bakış, defterin kontrol edilmesi.İlgili Kaynaklar
2Giriş (Genel prensipler, rapor çeşitleri), ön rapor taslağının 13 basamağı.İlgili Kaynaklar
3Ön rapor taslağının gösterilmesi. Bilgi ve sayısal veri, kütüphane bibliyografi kartlarından bilgi toplama. Resmi yazışmalar: Formatı ve oluşturulması.İlgili Kaynaklar
4Bibliografi veya referans gösterme. Bilgi toplama ve son taslağın oluşturulması. Resmi yazışmalar: İş mektuplarının çeşitleri.İlgili Kaynaklar
5Son taslağın gösterilmesi. İlk taslak, grafikler, çizelgeler ve görsel araçlar.İlgili Kaynaklar
6Atıf yapılan referanslar, , tablolar ve figürler, grafikler, çizelgeler ve görsel araçlar.İlgili Kaynaklar
7Araştırma makalesi ve diğer rapor tiplerinin formatlarını, alıntılarını ve notları gözden geçirmeİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Metin düzeltme.İlgili Kaynaklar
10Arasınavİlgili Kaynaklar
11Araştırma raporunun teslim edilmesi.İlgili Kaynaklar
12Sunum.İlgili Kaynaklar
13Sunum.İlgili Kaynaklar
14Sunum.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok