Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilgisayar Destekli Mühendislik ÇizimleriGDM204225120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Cem Akça
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGelişen teknolojiye paralel olarak, mühendislik çizimlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi önemli bir zaman ve yer kazancı sağlamaktadır. Bu nedenle, bu dersin esas amacı, öğrencilere teknik çizimin temel kurallarını anlamalarını sağlamak. Bu amaçla, Line, Trim, Chamfer, Fillet, Hatch, UCS gibi temel Autocad komutları dersler sürecinde açıklanarak anlatılacaktır. Çizimlerin saklanması ve çıktılarının alınması konuları da ayrıca açıklanacaktır.
Dersin İçeriğiTeknik Resimin tanımı, teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, Temel geometrik şekillerin çizimi, İzdüşüm tanımı ve izdüşüm çeşitleri, Nokta, Doğru, Düzlem ve Geometrik şekillerin izdüşümleri, Ortografik görünüş ilkeleri, temel görünüşlerin belirlenmesi ve çizimi, 1,2,ve 3 görünüşle ifade edilebilen şekillerin çizim kuralları, Ölçülendirme çeşitleri ve kuralları, Cad tanımı, Cad programlarının özellikleri, Autocad Programı temel özellikleri, Autocad Programı Çizim Araç Çubuğu komutlarının kullanımı, Snap ve Grid tanımı, Objelerin Karakteristik noktalarını yakalama ve çizimde kullanma, Ölçülendirme Araç Çubuğu Komutları ve Kullanımı, Modify Araç Çubuğu Komutları ve Kullanımı, Koordinat Sistemleri ve Kullanımı, Kesit Alma Kural ve İlkeleri, Katmanlar ve Kullanımı,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Teknik Resim I, Türkdemir,K.,Nur Basım ve Yayın
  • Uygulamalı Teknik Çizim, Prof.Dr. Karagöz,Y., Ege Üniversitesi Basımevi, 7.baskı,izmir-2003
  • AutoCAD 2000 ile Bilgisayar Destekli Teknik Resim / 3 Boyutlu Modelleme - Adım Adım Uygulamalar - Uygulama Örnekleri, Prof. Dr. Kocabıçak, Ü.,Değişim Yayınları, 1.Basım, Kasım 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci teknik çizimin mühendislik açısından önemini ve uygulama şeklini bilir.
  2. Öğrenci iz düşüm kavramını, çeşitlerini ve özelliklerini bilir.
  3. Öğrenci görünüş çeşitlerini ve görünüş çıkarma kurallarını bilir.
  4. Öğrenci kesit alma, kesit türleri ve özelliklerini bilir.
  5. Öğrenci teknik çizim ölçülendirme çeşitlerini ve kurallarını bilir.
  6. Öğrenci Autocad 2000 programı menü özellikleri ve çizim alanını kullanmayı ve çizim komutlarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tenik resim tanımı,resim kağıtları,çizgi türleri ve özellikleri, ölçek tanımı, ölçek çeşitleri, Geometrik çizimler, çokgenlerin çizimi,yayların çizimi, diğer geometrik şekillerin çizimi,İlgili Kaynaklar
2İzdüşümün tanımı ve çeşitleri, merkezi izdüşüm, paralel izdüşüm, izdüşüm düzlemleri, noktanın izdüşümü, normal doğruların izdüşümü, eğik doğruların izdüşümü, düzlemlerin izdüşümü, bazı geometrik cisimlerin izdüşümü,İlgili Kaynaklar
3Ortografik görünüş ilkeleri, bir cismin ön, sol ve üst görünüşünün belirlenmesi ve çizimi, birinci bölge ve üçüncü bölge izdüşüm metodları,İlgili Kaynaklar
4Tek görünüşle ifade edilen parçalar, İki görünüşle ifade edilen parçalar, üç görünüşle ifade edilen parçalar, kesit görünüşler, tam kesit yarım kesit,İlgili Kaynaklar
5Ölçülendirmede genel ilkeler, ölçü çizgileri ve özellikleri, ölçülendirme türleri, ölçülere eklenecek harf ve semboller,İlgili Kaynaklar
6Cad Nedir ? Cad Programlarının Özellikleri Autocad’in Çalıştırılması Autocad Ekranı Giriş Penceresi Araç Çubukları Dosya Açma Kapatma, kaydetme,komut satırında çalışma,İlgili Kaynaklar
7Çizim araç çubuğu komutları; çizgi tipi yükleme ve kullanma, çizgi çizme, konstrüksiyon çizgi, ışın, çoklu çizgi, ardışık çizgi çizme, çokgen, dikdörtgen, yay, daire ve elips çizme komutları,İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Obje yakalama araç çubuğu, OSNAP komutu, Snap ve grid ayarları, OSNAP modları; son nokta, orta nokta, merkez noktalarını yakalama, dörttebir, kesişim ve uzantı noktalarını yakalama, dik ve teğet noktalarının yakalanması, paralellik yakalama,İlgili Kaynaklar
10Ölçülendirme araç çubuğu, lineer ölçülendirme, Aligned, Radius, Diameter,angular, Baseline,Continue, Dimension edit, dimension text edit,İlgili Kaynaklar
11Modify toolbar, Erase, copy object, Mirror, offset, array, move, rotate, trim, extend, chamfer, fillet,explodeİlgili Kaynaklar
12Koordinat sistemleri; , Dünya koordinat sistemi,Kişisel koordinat sistemi,object ucs, face ucs, polar koordinat sistemi ve nokta girişi, kartezyen koordinat sistemi ve nokta girişi,İlgili Kaynaklar
13Kesit alma, tarama çizgileri ve özelliklerini ayarlama (Hatch Komutu), tarama bölgesini seçme, görünüşleri kesit olarak çizmeİlgili Kaynaklar
14Edit Hatch, Edit polyline, edit multiline,edit spline,İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati161
Laboratuar00
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev103
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok