Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARIEND512937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCeyda Güngör Şen
Dersi Veren(ler)Ceyda Güngör Şen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendis adaylarına analitik çözümü mümkün olmayan işletme problemleri karşısında çözüm geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli simülasyon çözüm modellerini anlatmak ve simülasyon modellerini uygulayabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiModeller ve Modellerin Sınıflandırılması / Simülasyon ve Analog Modeller / Simülasyon Modellerin Özellikleri / Simülasyonda Zaman Akış Mekanizması / Belirli ve Rassal Simülasyon / Rassal Sayılarda Rassal Değerlerin Türetilmesi/ Kesikli Sistem Simülasyonu ve Örnekler / Kesikli Sistem Simülasyon Dillerinden SIMAN, ARENA Programları ve Örnekleri / Sürekli Sistem Simülasyonu / Simülasyon Çıktılarının Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Discrete-Event System Simulation”, Fifth Edition Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol Pearson International Edition, 2010 ISBN-13: 978 – 0 – 13 – 815037 – 2
  • “Simulation with ARENA”, Fifth Edition W. David Kelton, Randall P. Sadowski, Nancy B. Sweets McGraw Hill International Edition, 2010 ISBN 978 – 007 – 126771 – 7
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci simülasyon çalışmalarının temel prensiplerini bilir.
  2. Öğrenci girdi verilerinin toplanması ve analizi, model doğrulama ve geçerliliğinin testi, model çıktılarının istatistiksel analizi gibi konuların teorik bilgisiyle, farklı sistemlere yönelik simülasyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilmeyi öğrenir.
  3. Öğrenci Microsoft EXCEL ve eklentileri, SIMAN simülasyon dili ve ARENA simülasyon paket programı kullanarak basit ve karmaşık yapıdaki simülasyon modellerini tanıma yeteneğini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıDers Notları - 1
2Simülasyon ve Modelleme İle İlgili Temel Kavramlar: Simülasyon Tanımı, Simülasyonun Avantaj Ve Dezavantajları, Uygulama Alanları, Sistem Ve Sistem Çevresi, Sistemin Elemanları, Kesikli Ve Sürekli Sistemler, Model Kavramı, Modellerin Sınıflandırılması, Simülasyon Modellerinin Sınıflandırılması, Sürekli Ve Kesikli Simülasyon Kavramı, Simülasyon Çalışmasının AdımlarıDers Notları - 1
3MS Excel’de Simülasyonun Temelleri ve Monte Carlo Simülasyonu: MS Excel’de Simülasyonun Temelleri, MS Excel’de Simülasyon Sayfasının Yapısı, Monte Carlo SimülasyonuDers Notları - 2
4MS Excel’de Simülasyonun Temelleri ve Monte Carlo Simülasyonu: MS Excel’de Simülasyon Örnekleri: Yazı-Tura, Rassal Servis Süresi, Rassal Gelişlerarası Süre, Talep TahminiDers Notları - 2
5Kesikli Olay Sistem Simülasyonu ve Elle Simülasyon: Yazı-Tura Oyunu Simülasyonu, Kuyruk Sistemleri Simülasyonu, MS Excel’de Kuyruk Simülasyonu, Elle Simülasyonun TemelleriDers Notları - 3
6Envanter Sistemleri Simülasyonu: Envanter Sistemleri Simülasyonu, MS Excel’de Envanter Simülasyonu, Gazete Satıcısı Simülasyonu, (M,N) Envanter Sistemi Simülasyonu İstatistiksel Terminoloji ve Dağılımların Tekrarı: Kesikli rassal değişkenler, Sürekli rassal değişkenler, Kümülatif dağılım fonksiyonu, Beklenen Değer, Bazı önemli kesikli dağılımlar, Bazı önemli sürekli dağılımlar, Ampirik dağılımlarDers Notları - 3
7İstatistiksel Dağılımların ve Modellerin Simülasyonda Kullanımı Simülasyon Çalışmalarında İstatistik Bilgisi, Girdi Analizleri: 1)Veri Toplama, 2) Olasılık Dağılımlarının Belirlenmesi, Histogram, Dağılımların Kullanım Alanları, Poisson Prosesinin Önemli Özellikleri Rassal Sayı Üretimi: Rassal Sayıların Özellikleri, Rassal Sayı Üretimi İçin Teknikler, Rassal Sayı Üreteçlerinin Test Edilmesi Rassal Değişken Üretimi: Sürekli ve Kesikli Rassal Değişken Üretimi, Ters Dönüşüm Tekniği, Kabul-Red TekniğDers Notları - 4
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kuyruk Modelleri Kuyruk Sistemlerinin Karakteristikleri, Notasyonları, Olay Çizelgeleme Kullanarak Elle Simülasyon Girdi Analizleri (Devam) 3) Parametrelerinin Tahmin Edilmesi, 4) Uygunluğun Belirlenmesi TestleriDers Notları - 5
10Simülasyon Modellerinin Doğrulanması ve Geçerliliğinin Test Edilmesi: Model Doğrulama ve Model Geçerliliği Tanımları, Simülasyon Modellerinin Doğrulanması, Simülasyon Modellerinin Geçerliliğinin Test Edilmesi İçin Kullanılacak Adım Ve YöntemlerDers Notları - 5
11Çıktı Analizleri: Tek Bir Sistem İçin Çıktı Veri AnalizleriDers Notları - 6
122. Vize SınavıDers Notları - 6
13Simülasyon Dilleri ve Paket Programları: Simülasyon Yazılımlarının Tarihçesi, Simülasyon Paket Programlarının Genel Tanıtımları ARENA Simülasyon Paket Programı: ARENA Simülasyon Paket Programının Tanıtımı, Basit Modüllerin Tanıtımı ve Basit Simülasyon ModelleriDers Notları - 7
14ARENA Simülasyon Paket Programı: Arena Girdi Analizi, Simülasyon Model Örnekleri, Animasyon Örnekleri Ders Notları - 7
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev520
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok