Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Endüstriyel YönetimEND499235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNihan Çetin Demirel
Dersi Veren(ler)Nihan Çetin Demirel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÜretim ve hizmet sistemlerini yönetebilmek için gerekli olan bilimsel bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriğiYönetim kavramının tanımı, amacı, fonksiyonları, tarihçesi; Bilimsel Yönetim Dönemi; Klasik Yönetim Düşüncesinin özellikleri; Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımının Özellikleri; Modern Yaklaşımın Özellikleri; Yönetimde Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımı; Yönetimde gelişmeler ve yeni yönetim teknikleri; Organizasyon yapıları; liderlik kavramı ve özellikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Genel ve Endüstriyel Yönetim, Henri Fayol, Adres Yayınları, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci yönetim biliminin tarihsel gelişimini öğrenerek yönetime dair genel bakış açısı kazanır.
  2. Öğrenci kalite ve kaliteyi ortaya koyan unsurlar ve tarihi gelişim evrelerini öğrenerek kaliteyi yönetebilir hale gelir.
  3. Öğrenci problemlere yaklaşım becerileri kazanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Kavramı, tanımı,içeriği; Yönetici kavramı; Yönetim sürecinin tanımı, özellikleri, evreleriDers Notu- Bölüm 1
2Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; bilimsel yönetim öncesi dönem; bilimsel yönetim dönemi; klasik yönetim düşüncesi ve özellikleriDers Notu- Bölüm 2
3Neo-Klasik yönetim yaklaşımı ve özellikleri; X ve Y yaklaşımının özellikleri; Örgütsel Davranış YaklaşımıDers Notu- Bölüm 2
4Modern yönetim düşüncesi ve özellikleri; Yönetimde sistem yaklaşımı; durumsallık yaklaşımıDers Notu- Bölüm 3
5Yönetimin Fonksiyonları; planlamanın tanımı ve özellikleri, planlama sürecinin evreleri, planların tür ve şekilleri; Örgütleme kavramı, örgütleme sürecinin evreleriDers Notu- Bölüm 3
6Yöneltmenin tanımı, içeriği, etkin yöneltme düzeninin koşulları; Koordinasyonun tanımı, önemi ve teknikleri; Denetimin tanımı, anlamı ve önemiDers Notu- Bölüm 4
7Amaçlara göre yönetim yaklaşımının tanımı, doğuşu, özellikleri, yararları ve sınırları; İstisnalarla yönetim kavramı, özellikleri ve yararlarıDers Notu- Bölüm 4
8Ara Sınav 1
91. ARA SINAV
10Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri; Hoshin kanri yaklaşımı ve özellikleriDers Notu- Bölüm 5
11Değişim Mühendisliği kavramı ve özellikleri; Öğrenen organizasyonlar kavramı ve özellikleriDers Notu- Bölüm 6
12Organizasyonun tanımı, anlamı ve temel unsurlarıDers Notu- Bölüm 6
13Organizasyon şemalarının türleri;Proje ve matriks örgüt tipleriDers Notu- Bölüm 6
14Liderlik kavramı ve türleri; Motivasyon teorileri; Örgütsel iklim kavramı; Örgütlerde çatışmanın tanımı, nedenleri ve türleriDers Notu- Bölüm 7
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok