Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Temel TaneciklerFIZ464035220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüReyhan Kaya
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Evren hakkında aşağıdaki en basit bazı sorulara cevap vermeye çalışma: Evreni oluşturan maddenin en temel yapıtaşları (atom-altı seviyesinde) nelerdir? Bu temel yapıtaşları birbirleriyle etkileşiyor mu? Eğer etkileşiyorlarsa bu etkileşmeleri açıklayacak basit kurallar var mıdır? Evrenin yaratılışını (oluşumunu) bir laboratuvarda nasıl inceleyebiliriz? 2. Öğrencinin öğrenme isteğini, ilgisini ve merakını daha da artırma. 3. Parçacık fiziği alanındaki ilerlemeleri ve son gelişmeleri tartışma.
Dersin İçeriğiTEMEL TANECİKLERE TARİHSEL BAKIŞ, TEMEL PARÇACIK DİNAMİĞİ, RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK, SİMETRİLER
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Introduction To Elementary Particles, D. Griffiths, John Wiley & Sons, 2008. ISBN 10: 3527406018 ISBN 13: 9783527406012. Temel Parçacıklara Giriş-Çeviri: Introduction To Elementary Particles, D. Griffiths- Editör: G. Önengüt, Nobel Akademeik Yayıncılık, 2015. ISBN : 9786051339290
  • Introduction to High Energy Physics, D.H. Perkins, 4. Baskı, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 2000. ISBN-13: 978-0521621960 ISBN-10: 0521621968
  • Particle Physics, B.R. Martin , G. Shaw, Chichester, England; New York: J. Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-03293-0 (HB) ISBN 978-0-470-03294-7 (PB)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fizik alanındaki güncel bilgilere ve kuramsal bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
  4. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  5. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145444
PÇ-255455
PÇ-3-5555
PÇ-4-----
PÇ-555555
PÇ-6-----
PÇ-755555
PÇ-8-----
PÇ-9--4--
PÇ-10-----
PÇ-1155555
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ Temel parçacık fiziği nedir? Temel tanecikler nasıl üretilir? Temel tanecikler nasıl gözlenir? Birim sistemleri. 1. TEMEL TANECİKLERE TARİHSEL BAKIŞ Klasik devir. Ödev 1 Ders Kitabı: GİRİŞ Bölüm 1: TEMEL TANECİKLERE TARİHSEL BAKIŞ (1.1)
2Foton. Mezonlar. Antiparçacıklar. Nötrinolar. Acayip Parçacıklar. Kısa Sınav 1Ders Kitabı Bölüm 1: TEMEL TANECİKLERE TARİHSEL BAKIŞ (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)
3Sekizli yapı. Kuark modeli. Kasım devrimi ve sonrası. Aracı vektör bozonları. Standart model. Ödev 2Ders Kitabı Bölüm 1: TEMEL TANECİKLERE TARİHSEL BAKIŞ (1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)
42. TEMEL PARÇACIK DİNAMİĞİ Dört kuvvet. Kuantum Elektrodinamik (QED). QED Feynman Diyagramları. Kısa Sınav 2Ders Kitabı Bölüm 2: TEMEL PARÇACIK DİNAMİĞİ (2.1, 2.2)
5Kuantum Kromodinamiği Dinamiği (QCD), QCD Feynman diyagramları. Asimptotik serbestlik. Vakum polarizasyonu. Ödev 3Ders Kitabı Bölüm 2: TEMEL PARÇACIK DİNAMİĞİ (2.3)
6Zayıf etkileşmeler. Leptonlar. Kuarklar. W ve Z’nin zayıf ve elektromanyetik bağlaşımı. Bozunmalar ve korunum kanunları. Büyük birleştirme teorisi. Kısa Sınav 3Ders Kitabı Bölüm 2: TEMEL PARÇACIK DİNAMİĞİ (2.4, 2.5, 2.6)
73. RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK Lorentz dönüşümleri. Eşzamanlılık. Uzunluk kısalması.Zaman genleşmesi. Hızların toplamı. İkizler paradoksu. Ödev 4Ders Kitabı Bölüm 3: RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK (3.1)
8Ara Sınav 1
9Dört vektörler. Einstein toplama kuralı. Metrik. Kovaryant ve kontravaryant vektörler. Enerji ve momentum. Öz zaman ve öz hız. Kısa Sınav 4Ders Kitabı Bölüm 3: RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK (3.2, 3.3)
10Rölativistik momentum. Rölativistik enerji. Enerji-momentum dört vektörü. Rölativistik kinetik enerji. Rölativistik kütle. Ödev 5Ders Kitabı Bölüm 3: RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK (3.3)
11Çarpışmalar: Klasik ve rölativistik çarpışmalar. Laboratuar sistemi. Kütle merkezi sistemi. Örnekler ve uygulamalar. Kısa Sınav 5Ders Kitabı Bölüm 3: RÖLATİVİSTİK KİNEMATİK (3.4, 3.5)
124. SİMETRİLER Simetriler. Gruplar ve korunum kanunları. Noether teoremi. Spin ve yörüngesel açısal momentum. Açısal momentum toplamı. Ödev 6Ders Kitabı Bölüm 4: SİMETRİLER (4.1, 4.2, 4.3)
13Spin ½. Çeşni simetrileri. Parite.Yük eşleniği. Kısa Sınav 6Ders Kitabı Bölüm 4: SİMETRİLER (4.4, 4.5,4.6, 4.7)
14CP bozunumu. Zaman tersinmesi ve TCP Teoremi. Örnekler ve uygulamalar.Ders Kitabı Bölüm 4: SİMETRİLER (4.8, 4.9)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım26
Laboratuar
Uygulama26
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği610
Ödev610
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev64
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği62
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok