Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sistem AnaliziEND396136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCeyda Güngör Şen
Dersi Veren(ler)Nezir AYDIN, Ceyda Güngör Şen
Asistan(lar)ıEyüp Ensar IŞIK
Dersin AmacıMühendis Adaylarına Sistem Yaklaşımı Kavramını Anlatarak, Problemlerin Çözümünde Sistem Yaklaşımının Aşamalarını Uygulatabilme, Klasik ve Modern Sistem Analizi Tekniklerini Öğretme ve Uygulatma.
Dersin İçeriğiSistem ile ilgili temel kavramlar, Sistem Düşüncesi, Sistem Yaklaşımı Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Analizi, Sistem Analizinin Aşamaları. Planlama ve İzleme, İç ve Dış Çevre Analizi, Paydaş Analizi, Mevcut Durum Analizi, Problem Analizi, Gelecek Durum Analizi Çözüm Tasarımı /Çözüm Uygulama ve Değerlendirme, Kullanılan Geleneksel ve Modern Teknikler, Sistem Analistinin Temel Becerileri Vaka Analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders kitabı kullanılmamaktadır, ders notları farklı kaynaklardan haftalık olarak sağlanmaktadır.
 • “Digital Business Analysis”, F. Milani, Springer, 2019, ISBN: 978-3-030-05718-3.
 • “Management Science: Decision making through systems thinking”, H.G. Dällenbach ve D.C. McNickle, Palgrave, 2005, ISBN-13: 978-1-403941-74-9.
 • “BABOK v3, A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge”, International Institute of Business Analysis, 2015, ISBN-13: 978-1-927584-03-3.
 • “PMI Guide to Business Analysis”, Project Management Institute (PMI), 2017, ISBN: 978-1-62825-198-2.
 • “Business Analysis Techniques: 99 essential tools for success”, J. Cadle, D. Paul ve P. Turner, The Chartered Institute for IT, 2014, ISBN: 978-1-78017-274-3.
 • “System Analysis & Design Methods”, J. L. Whitten ve L. D. Bentley, McGraw Hill, 2007, ISBN-13: 978-0-07-305233-5.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sistem analizi çalışmalarının temel prensiplerinin bilgisi
 2. Sistem analizi çalışmalarının tüm aşamalarının bilgisi
 3. Sistem yaklaşımını kullanarak karmaşık problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 4. Sistem analizi çalışmalarının farklı aşamalarında uygun teknik ve yöntemleri seçme ve uygulama becerisi
 5. Farklı vaka analizleri üzerinde sistem analizi bilgi birikimini kullanabilme becerisi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-644444
PÇ-755555
PÇ-8---44
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1433333
PÇ-1533333
PÇ-16-----
PÇ-17--333
PÇ-1822222
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-2555---
PÇ-26-3--4
PÇ-27---55
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı Ders Notları 1
2Sistem ile İlgili Temel Kavramlar Sistem Düşüncesi Sistem Yaklaşımı Sistem Modelleri Bütünsel Sistem Yaklaşımı , Sosyo-Teknik Sistem Yaklaşımı Ders Notları 1
3Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Analizi İş Analizi Bilgi Birikimi İş ve Sistem Analizine Proje Yönetimi Bakış Açısı Sistem Analizinin Aşamaları Ders Notları 2
4İş Analizi Planlama ve İzleme Teknikler: İş Kırılım Yapısı (WBS), Beyin Fırtınası, Business Cases. İç ve Dış Çevre Analizi Teknikler: PEST Analizi, Porter’ın 5 Güç Modeli, Kanvas İş Modeli, SWOT/TOWS/AWOT AnaliziDers Notları 2
5İhtiyaçların Ortaya Çıkarılması ve Paydaşlarla İşbirliği Teknikler: Kalitatif Teknikler: Görüşme Yöntemi, Workshoplar, Kantitatif Teknikler: Anket, Soru Setleri, Veri Analitikleri, Dengelenmiş Skor Kartı Ders Notları 3
6Mevcut Durum Analizi_1: İhtiyaçlar, Kapsam ve Ürünler, İş Süreçleri, İş Süreçlerinin Yönetimi (BPM) Teknikler: Fonksiyonel Ayrıştırma, Use Case Diyagramı, Veri Akış Diyagramları, CATWOE, PERSONA Analizi, Müşteri Yolculuğu Haritalaması, Süreç Haritalama. Ders Notları 3
7Mevcut Durum Analizi_ 2: Metrikler, Veri ve Bilgi Sistemleri Teknikler: Anahtar Performans Göstergeleri (KPIs), Kıyaslama (Benchmarking), Varlık-İlişki Diyagramları, Veri Akış Diyagramları, Bağlam (Context) Diyagramları, Bilgi Teknolojileri Diyagramları Ders Notları 4
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Problem Analizi Teknikler: Kök Neden Analizi, 5 Neden Analizi, Balık Kılçığı Diyagramı, Karşılıklı İlişki Diyagramı, Pareto Analizi. Ders Notları 4
10Gelecek Durum Analizi ve Değişim Stratejisi Teknikler: Risk Analizi, Boşluk Analizi, Fayda-Maliyet Analizi, Maliyet Tahminleme, Karar Ağaçları, Finansal Analizler, Toplam Sahip Olma Maliyeti, POPIT Model, Fizibilite Çalışması. Ders Notları 4
11Çözüm Alternatiflerinin Geliştirilmesi, Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Çözümün Seçimi, Çözüm Tasarımı Teknikler: Matris ve Diyagramlar, Fonksiyonel Olmayan İhtiyaçlar, Karar Modelleri Ders Notları 5
12Çözümün Uygulanması, Çözümün Değerlendirilmesi ve Analiz Çalışmasının Sonlandırılması Teknikler: Klasik ve Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Yaklaşımları, Etki Analizi, Kano Analizi, Rezerv (Backlog) Yönetimi, Performans Analizi Ders Notları 6
13İş ve Sistem Analistinin Temel Becerileri: Analitik Düşünme ve Problem Çözme, Davranışsal Karakteristikler, İş ve Süreç Bilgisi, Teknikler ve Teknoloji, İletişim Becerileri, Etkileşim Becerileri Ders Notları 6
14İş Süreçlerinin Yönetimi (BPM) Perspektifinden İş Analizi ve Sistem Analisti Ders Notları 7
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok