Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sürekli Ortamlar MekaniğiMTM611237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüReşat Köşker
Dersi Veren(ler)Reşat Köşker
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLisansüstü düzeyde Sürekli Ortamlar Mekaniği hakkında bilgi vermek ve bunları mühendislik problemlerini çözmede kullanma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiMatematik ön bilgiler ( Tansörler ve sürekli ortamlar mekaniği, Diadlar ve diadikler, Koordinat dönüşümleri, Metrik tansörler, Matrisler, Simetrik ve ikinci mertebeden olan tansörlerin asal değerleri ve asal yönleri, Tansör alanları ve tansörlerin türevi, Bazı integral teoremler) Gerilme analizi (Süreklilik kavramı, Homojenlik, İzotropi, Kütle yoğunluğu, Hacimsel ve yüzeysel kuvvetler, Couchy gerilme prensibi, Gerilme vektörü, Noktada gerilme durumu, Gerilme tansörü, Kuvvet ve moment denkliği), Şekil değiştirme ve genleşme analizi (Parçacık ve nokta, Sürekli konfigürasyon, Şekil değiştirme ve akım kavramları, Yerdeğiştirme vektörü, Lagrange ve Euler koordinatları, Şekil değiştirme ve yerdeğiştirme gradyentleri, Şekil değiştirme ve sonlu genleme tansörleri, Küçük şekil değiştirme ve sonsuz küçük genleme tansörleri, Süreklilik denklemleri), Hareket ve Akım (Hareket, Akım, Yörünge ve akım çizgileri, Daimi akım, Şekil değiştirme hızı ve girdap tansörleri, Bazı büyüklüklerin maddesel türevleri), Sürekli ortamların temel kanunları (Kütle korunumu ve süreklilik denklemi, Lineer momentum prensibi ve hareket denklemleri, Açısal momentum prensibi, Enerji korunumu, Termodinamiğin birinci kanunu, Enerji denklemi, Durum denklemi, Entropi, Termodinamiğin ikinci kanunu, Clasius-Duhem eşitsizliği, Dissipasyon fonksiyonu, Bünye denklemleri), Lineer Elastisite (Genelleşmiş Hook kanunu, Genleşme enerji fonksiyonu, İzotropi, Anizotropi, Elastik simetrileri, İzotropik ortam, Elastik sabitler, Elastostatik problemler, Elastodinamik problemler, St. Venant prensibi, Özel durumlar), Akışkanlar (Akışkan basıncı, Viskoz gerilme tansörleri, Barotropik akım, Bünye denklemleri, Stokes ve Newton akışkanları, Netoniyen akışkanların esas denklemleri, Navier-Stokes-Duhem denklemleri, Daimi akımlar, Hidrostatik, Çevrisiz akımlar, Yetkin akışkanlar, Bernouilli denklemi, Sirkülasyon, Potansiyelli akımlar, Düzlem potansiyelli akımlar)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Eringen, A.C., Mechanics of Continua, Robert E. Krieger Publishing Company. Inc. New York, 1980. Jaunzemis, W., Continuum Mechanics, The MacMillan Company, New York, 1967. I-Shih Liu, Continuum mechanics, Berlin ; New York : Springer, c2002 George E. Mase, Theory and Problems of Continuum Mechanics, Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci sürekli ortamlar mekaniği hakkında bilgi sahibi olur
  2. Öğrenci bunları mühendislik problemlerinin modellenmesinde kullanma becerisi kazanır
  3. Öğrenci ortak çalışma becerisi kazanır
  4. Öğrenci elde edilen sonucu değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik ön bilgilerİlgili Kaynaklar
2Matematik ön bilgilerİlgili Kaynaklar
3Gerilme analiziİlgili Kaynaklar
4Gerilme analiziİlgili Kaynaklar
5Şekil değiştirme ve genleşme analiziİlgili Kaynaklar
6Şekil değiştirme ve genleşme analiziİlgili Kaynaklar
7Hareket ve Akımİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Sürekli ortamların temel kanunlarıİlgili Kaynaklar
10Sürekli ortamların temel kanunlarıİlgili Kaynaklar
11Lineer Elastisite İlgili Kaynaklar
12Lineer Elastisite İlgili Kaynaklar
13Akışkanlar, Ara Sınav 2İlgili Kaynaklar
14Akışkanlarİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1512
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok