Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Lineer Olmayan Mikrodalga DevreleriEHM621237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Doktora Programı
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüPeyman MAHOUTI
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMikrodalga devre teorisinde son yirmi yılın en önemli gelişmelerinden biri, lineer olmayan mikrodalga devrelerinin analizini sağlam teorik temeller üzerine oturtmak ve bu metodları dayalı bilgisayar programlarına uygulamaktır. Bu derste, lineer olmayan mikrodalga eleman ve devrelerinin analizi ve tasarım temelleri öğretilecektir.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar ve Tanımlar: Lineerlik ve Lineer olmama; Çıkış kapısında uyarma frekansından başka frekansların oluşumu; Lineer olmama fenomeni: Harmonik oluşumu, İntermodülasyon, Saturasyon ve Duyarsızlaşma, Çapraz Modülasyon, AM/PM dönüştürülmesi; Lineer olmayan devrelerin analiz yaklaşımları; Lineer olmayan R,L,C elemanları: I/V ; Q/V; /I Bağıntıları; Kuvazi-Statik Analiz için Lineer Olmayan Katı- Hal Eleman Modellemesi: Büyük/Küçük işaret Eşdeğer Devreleri; Harmonik Dengeleme Analizi: Dönüştürme Matrisleri kullanarak Büyük/Küçük işaret Analizi, Dönüştürme Matrislerini Zamanla-Değişken Devrelere Uygulama; Volterra /Güç Seri analizleri; Manley –Rowe Güç-Frekans ilişkileri ve uygulamaları / Page ilişkileri; Önemli Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri: Diodlu Karıştırıcıları; Diod Frekans Çoğaltıcıları; Küçük - İşaret Kuvvetlendiricilerinde Lineer Olmama; Güç Kuvvetlendiricileri; FET frekans çoğaltıcıları ve Karıştırıcıları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • DERS NOTLARI R. E. Collins, “Foundations for Microwave Engineering”, McGraw Hill, 2001. Stephen A. Maas, “Nonlinear Microwave and RF Circuits”, Artech House, 2003. Almudena Suárez, Raymond Quéré, ” Stability Analysis of the Nonlinear Microwave Circuits”, Artech House, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Lineer olmama fenomenini ve teknololojik sonuçlarının analizi
  2. Lineer olmayan pasif elemanlar ve Karekteristikleri
  3. Büyük- Küçük işaret eşdeğer devreleri ve cevaplarını analiz etmeyi öğrenme
  4. Harmonik Dengeleme Metodu öğrenilir
  5. Frekans Dönüştürücü analizi öğrenilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Temel Kavram ve Tanımlar: Lineerlik, Lineer olmama ve uyarma frekansı dışında frekans oluşumu; Lineer Olmama Fenomeni: İntermodülasyon distorsiyonu, Saturasyon ve Duyarsızlaşma; Çapraz Modülasyon, AM-PM Dönüşümü; Spüriyöz Cevap, Komşu Kanal İnterferensiDers Notları
2Lineer Olmayan Devrelerin Analiz Yaklaşımları: Yük Çekme; Büyük - İşaret Saçılma Parametreleri; Zaman - Domeni (Geçici) Analizi; Harmonik Dengeleme; Kuvazi - Statik Varsayım; Güç ve Kazanç Tanımları; KararlılıkDers Notları
3Katı-Hal Eleman Kuvazi - Statik Modelleme: Lineer Olmayan Eleman Modelleri; Lineer Olmayan Toplu- Parametreli Elemanlar ve Kontrol edilen (Bağımlı) Kaynaklar; Yerine Koyma Teoremi; Büyük/ Küçük İşaret Lineer Olmayan Dirençler, Büyük/ Küçük İşaret Lineer Olmayan Kapasiteler; Çoklu gerilim ile kontrol edilen Kapasiteler; FET ve Bipolar TranzistorlarDers Notları
4Harmonik Dengeleme Analizi: Tek - uyarma frekanslı Harmonik Dengeleme Analizi; Devreyi Lineer ve Lineer olmayan Kısımlara ayırma; Çözüm MetodlarıDers Notları
5Dönüştürme Matrisleri kullanılarak Büyük /Küçük İşaret Analizleri: Dönüştürme Matrisi Formülasyonu; Dönüştürme Matrislerini Zaman ile Değişken Parametreli Devre analizine uygulamaDers Notları
6Zaman ile Değişken Parametreli Devrelerde Çok frekanslı uyarma ve İntermodülasyonDers Notları
7Güç Serisi ve Volterra Serisi Analizi/ Power-Series and Volterra- Series AnalysisDers Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Önemli Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri I: Diod Karıştırıcıları: Y, Z ve Kafes Karıştırıcı Küçük-İşaret Analizi ve Gürültü Faktörü Ders Notları
10Önemli Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri II: Diod Frekans ÇoğaltıcılarıDers Notları
11Önemli Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri III: Güç Kuvvetlendirme TemelleriDers Notları
12 Küçük - İşaret Kuvvetlendiricilerinde Lineer Olmama Analizi/ Nonlinearity Analysis in the Small- Signal AmplifiersDers Notları
13Ara sınavı
14Öğrenci Sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1020
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev107
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer160
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok