Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Topluma Hizmet UygulamalarıIMO306223120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüBahar UYAR DÜLDÜL
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıTopluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.
Dersin İçeriğiTopluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuzucu, K., & Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
  • Aksoy, B., Çetin, T., & Sönmez, Ö.F. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, topluma hizmet uygulamalarının önemini açıklayabilir.
  2. Öğrenci toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilir.
  3. Öğrenci topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer alabilir.
  4. Öğrenci projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilir.
  5. Öğrenci panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılabilir.
  6. Öğrenci okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesiDers Kitabı 2 (Bölüm 1)
2Kentimizdeki topluma hizmet uygulamalarıDers Kitabı 2 (Bölüm 3)
3Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi,Ders Kitabı 2 (Bölüm 4)
4Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer AlmaDers Kitabı 2 (Bölüm 4)
5Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer AlmalarıDers Kitabı 2 (Bölüm 4)
6Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasıDers Kitabı 2 (Bölüm 5)
7Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almalarıDers Kitabı 2 (Bölüm 5)
8Ara Sınav 1
9Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmalarıDers Kitabı 2 (Bölüm 5)
10Bir organizasyonda görev değerlendirmeDers Kitabı 2 (Bölüm 5)
11Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirmeDers Kitabı 2 (Bölüm 6)
12Uygulanan projelerin yazımıDers Kitabı 2 (Bölüm 6)
13Grup projelerinin sunumu ve teslimiN/A
14Grup projelerinin sunumu ve teslimiN/A
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1640
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj1660
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok