Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analitik Geometri IIIMO310235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüBahar UYAR DÜLDÜL
Dersi Veren(ler)Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen, Yasin UTKU ALEV
Dersin AmacıKoniklerle ilgili temel kavramları kavratmak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek. Üç boyutlu uzayda yüzeylerle ilgili kavramları kavratmak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek.
Dersin İçeriğiÜç boyutlu uzayda vektörler, doğru ve düzlem denklemleri, doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Uzayda konikler, düzlem ve koniklerin kesitleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kaya, R. (2009) Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayınevi.
  • Balcı, M. (2011) Analitik Geometri, Balcı Yayınları.
  • Sabuncuoğlu, A. (2009) Analitik Geometri, Nobel Yayın Dağıtım.
  • Hacısalihoğlu, H. H. (2005) 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri, Hacısalihoğlu Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler konik tanımını yapabilir.
  2. Öğrenciler geometrik yer kavramını ifade edebilir.
  3. Öğrenciler çember ile ilgili problemleri çözebilir.
  4. Öğrenciler elips ile ilgili problemleri çözebilir.
  5. Öğrenciler koordinat dönüşümlerini konikler üzerine uygulayabilir.
  6. Öğrenciler küre ve silindir tanımlarını yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1KoniklerDers Kitabı 3( Bölüm 3)
2Geometrik yer kavramıDers Kitabı 3( Bölüm 3)
3Çember ve Temel problemlerDers Kitabı 3( Bölüm 3)
4Elips ve Temel problemlerDers Kitabı 3( Bölüm 3)
5Koordinat dönüşümlerinin çember, elips ve denklemleri üzerine etkilerinin incelenmesiDers Kitabı 3( Bölüm 3)
6Hiperbol ve Temel problemlerDers Kitabı 3( Bölüm 3)
7Parabol ve Temel problemlerDers Kitabı 3( Bölüm 3)
8Ara Sınav 1
9Koordinat dönüşümlerinin hiperbol, parabol ve denklemleri üzerine etkilerinin incelenmesiDers Kitabı 3( Bölüm 3)
10YüzeylerDers Kitabı 3( Bölüm 5)
11YüzeylerDers Kitabı 3( Bölüm 5)
12Küre yüzeyiDers Kitabı 3( Bölüm 5)
13SilindirlerDers Kitabı 3( Bölüm 5)
14KonilerDers Kitabı 3( Bölüm 5)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok