Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilim TarihiIMO305123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüBahar UYAR DÜLDÜL
Dersi Veren(ler)Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen, Muhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV
Dersin AmacıBilimleri sınıflamayı, bilimin özünü öğrenmek; bilimin İlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini sürmek.
Dersin İçeriği İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat, Bilim Tarihi, Pegem Yayınları, 6. Basım, Ankara, 2013.
  • Cemal YILDIRIM, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bilimin ilk ve Ortaçağ’daki gelişimini açıklayabilir.
  2. Öğrenciler modern bilimin kuruluşunu ve gelişimini açıklayabilir.
  3. Öğrenciler alternatif bilim anlayışlarını açıklayabilir.
  4. Öğrenciler yaratıcı ve eleştirel düşünebilir.
  5. Öğrenciler bilimlerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerini açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimin doğasını/özünü açıklama. Ders Kitabı 1 (Giriş )
2Bilimleri doğa bilimleri, insan bilimleri ve toplum bilimleri olarak ayırıp sınıflama.Ders Kitabı 1 (Giriş )
3Pozitivist bilim anlayışını tanıma.Ders Kitabı 1 (Giriş )
4Mısır ve Mezopotamya’da Bilim.Ders Kitabı 1 (1. Kısım )
5Mısır ve Mezopotamya’da Bilim.Ders Kitabı 1 (1. Kısım)
6Antik Yunan’da Bilim. Helenik dönemde felsefe, tıp ve matematikDers Kitabı 1 (1. Kısım )
7Antik Yunan’da Bilim. Helenik dönemde felsefe, tıp ve matematik.Ders Kitabı 1 (1. Kısım )
8Ara Sınav 1
9Ortaçağ’da Bilim/Hristiyan Avrupa’da Bilim.Ders Kitabı 1 (1. Kısım )
10Ortaçağ’da Bilim/Hristiyan Avrupa’da Bilim.Ders Kitabı 1 (1. Kısım )
11İslam Dünyasında Bilim: Astronomi, Fizik, Tıp ve Matematiğin GelişimiDers Kitabı 1 (2. Kısım )
12İslam Dünyasında Bilim: Astronomi, Fizik, Tıp ve Matematiğin GelişimiDers Kitabı 1 (2. Kısım )
13Modern Bilimin Doğuşu. Bilimsel Devrimin ilk ve İkinci EvreleriDers Kitabı 1 (3. Kısım )
14On dokuzuncu yüzyılda bilim: Modern Bilim ve TeknolojiDers Kitabı 1 (3. Kısım )
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok