Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cebire GirişIMO304135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHülya Kadıoğlu
Dersi Veren(ler)Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıYasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı, grup, halka ve cisim gibi cebirsel yapıların ve bunlar arası ilişkilerin incelenmesidir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, ikili işlemler; grup tanımı ve temel özellikler; alt gruplar; permütasyon grupları; devirli gruplar; düzgün n-genin simetri grubu; devirli permutasyonlar; tek ve çift permutasyonlar; homomorfizmalar; Kosetlerve Lagrange teoremi; izomorfizma teoremleri; bir grubun bir küme üzerine etkisi; halkalar, alt halka ve idealler; asal ve maksimal idealler; halka homomorfizmaları; halkalarda aritmetik; polinom halkaları; cisimler; Burnside teoremi ve uygulamaları; p- grupları ve ilgili teoremler oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cebire Giriş, Ahmet Arıkan, Sait Halıcıoğlu, Palme Yayıncılık, 2015.
  • Örneklerle Soyut Cebir, Fethi Çallıalp,Birsen Yayınevi, 2013.
  • Cebire Giriş, Ahmet Sinan Çevik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki bilgi yeterlilikleri ile ilişkilidir: 1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. 2. Alanı ile ilgili temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar 3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. Bu ders TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliliklerle ilişkilidir: 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2.Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 3-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, küçük sınavlar ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci ikili işlemleri, tamsayıların bazı özelliklerini ve tamsayılarda kongrüans bağıntısını açıklayabilir.
  2. Öğrenci grup ve altgrup tanımlarıyla bunların özelliklerini yazabilir.
  3. Öğrenci devirli grupları ve bunların özelliklerini açıklayabilir.
  4. Öğrenci grup homomorfizmlerini, özelliklerini ve Cayley teoremini açıklayabilir.
  5. Öğrenci kosetler, Lagrange teoremi, normal altgruplar ve bunların özelliklerini açıklayabilir.
  6. Öğrenci bölüm gruplarını, bu grupların özelliklerini ve izomorfizm teoremlerini açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar, İkili işlem.Ders Kitabı 1 (Bölüm 1)
2GruplarDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
3Alt gruplarDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
4 Permütasyon GruplarıDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
5Dihedral Gruplar ve Simetri GruplarıDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
6Devirli PermütasyonlarDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
7Tek ve çift permütasyonlar ve homomorfizmalarDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
8Ara Sınav 1
9Kosetler ve Lagrange TeoremiDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
10Bir grubun bir küme üzerine etkisiDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
11Halkalar, alt halkalar ve ideallerDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
12Halka homomorfizmaları ve halkalarda aritmetikDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
13Normal altgruplar ve bunların özellikleri.Ders Kitabı 1 (Bölüm 1)
14İzomorfizm teoremleri ve uygulamaları.Ders Kitabı 1 (Bölüm 1)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev143
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok