Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık TarihiTRO335224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBayram Baş
Dersi Veren(ler)Bayram Baş
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı“Uygarlık Tarihi” dersi kentleri uygarlık sürecinin odağı olarak kavramaya yönelik bir “tarihsel bakış açısı” geliştirmeyi amaçlar. Ders iki düzeyli bir işleyiş üzerine kuruludur. Birinci düzey Batı toplumları ve Türkiye’nin uygarlık tarihinden belirli kesitlere odaklanır ve toplumsal ilerleme ile kentlerin gelişimi arasındaki bağlantıları inceler. İkinci düzey ise bu tarihsel aşamaları yorumlamak için gereken temel “kavramlar” üzerine tartışmalardan oluşur. Böylece derste katılımcıların tarih konusundaki felsefi sorunlar üzerine anlayışlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin bitiminde şehir ve bölge planlama öğrencilerinin temel alanı olan kentlerin tarihsel arka planı ve karmaşık doğası üzerine farkındalıklarını artırmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiTarihsel çözümleme, felsefi tartışma, kentin tarihsel kavranışına yönelik kavramsal çerçeve, uygarlık tarihine genel bakış.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • “Uygarlık Tarihi”, Selahattin Hilav, Cumhuriyet Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. “Uygarlık” ve “tarih” kavramlarının içeriklerini açıklarlar.
  2. Tarih felsefesinin temel meselelerine ve kavramlarına yönelik anlayışlarını geliştirirler.
  3. Tarihteki genel aşamaları ve bunların ayırıcı niteliklerini öğrenirler.
  4. Tarihsel dinamikler ve şehirlerin tarihteki değişen rolü üzerine fikirlerle tanışırlar.
  5. Batı uygarlığının Türkiye’de planlama düşüncesinin gelişimi üzerindeki etkileri konusunda tartışma yürütürler.
  6. Toplumsal olguların çözümlenmesinde ve açıklanmasında “tarihsel” bakış açısının önemini kavrarlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı ve tarih ve uygarlık kavramları üzerine tartışmaDers kitabı ve ders notu
2Tarih felsefesindeki temel kavramlar, konular ve sorunlarDers kitabı ve ders notu
3Modern uygarlık: kapitalist toplumun özellikleriDers kitabı ve ders notu
4Modern uygarlığın ortaçağdaki kökleri: Dinsel düşünceye karsı Aydınlanma Ders kitabı ve ders notu
5Antik uygarlıklar ve özel mülkiyet kurumunun oluşumuDers kitabı ve ders notu
6Uygarlıkların doğusu ve kentlerin ortaya çıkısıDers kitabı ve ders notu
7Uygarlığın kökleriDers kitabı ve ders notu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Antik uygarlıkların bir parçası olarak AnadoluDers kitabı ve ders notu
10Orta çagda Anadolu uygarlıgı: Osmanlı toplumunun yükselisiDers kitabı ve ders notu
11Anadoluda modern uygarlık: Cumhuriyetin kurulusuDers kitabı ve ders notu
12Türkiye’de günümüz kentsel sorunlarının tarihsel kökleriDers kitabı ve ders notu
13Uygarlık tarihi üzerine bir özetlemeDers kitabı ve ders notu
14Genel DeğerlendirmeDers kitabı ve ders notu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım70
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer16
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok