Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Proje Geliştirme ve Yönetimi BTO410234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüTuba Uğraş
Dersi Veren(ler)Tuba Uğraş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilere proje geliştirme ve proje yönetme sürecine dair bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiProje ve bileşenlerine ilişkin kavramlar; projenin tanımı ve işlevi; proje döngüsü yönetimi; sorun analizi; proje konusunun seçimi; literatürün taranması; projenin amacı; projede kullanılacak yöntem; projenin özgün değeri; veri toplama araçları; proje iş ve zaman çizelgesi; proje yönetim yazılımları; projenin bütçesi; risk planları; projelerde yaygın etki; proje ekibi; çağrılı projeler; ulusal projeler (TÜBİTAK, DPT, Ulusal Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar vb.); uluslararası projeler (AB vb.); özgün bir proje önerisi oluşturma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Türkiye Bilişim Derneği. (1999). Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı. 2. Baskı. TBD Yayınları: Ankara.
 • Project Management Institute. 2017. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 6th edition. Project Management Institute: Pennsylvania, USA.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. YETKİNLİKLER • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. • Öğrenme Yetkinliği 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Proje fikri oluşturur
 2. Proje ekibi ile ortak çalışır
 3. Proje planı geliştirir (zaman, maliyet, kaynak, değişim ve risk yönetimi planları dahil)
 4. Proje yönetim yazılımı kullanır
 5. Proje öneri dosyası hazırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-121212
PÇ-221212
PÇ-311111
PÇ-411111
PÇ-551515
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-851515
PÇ-951515
PÇ-1055515
PÇ-1151515
PÇ-1251555
PÇ-1351515

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
Proje Yönetimi Tarihi
Proje Yönetiminin temel kavramları
Proje Yönetiminin Önemi
2Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojileri
PMI Bilgi Alanları
Proje ekiplerinin oluşturulması
3PY Yaşam Döngüsü 1: Başlatma
 • Proje Beyannamesi
 • Proje başlatma belgesi (Kavram haritası ve Kılçık Diyagramı)
  Miro ve Trello/Slack ile
  4PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Kapsam Yönetim Planı
 • Paydaş Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Özgün Değer: Konunun Önemi vb.)
  Miro ve Trello/Slack ile
  5PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Kapsam Yönetim Planı
 • Kalite Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Orijinal Değer: Amaç ve Hedefler & Metodoloji)
  Miro ve Trello/Slack ile
  6PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Program Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Çalışma-Zaman Tablosu)
  Miro ve Trello/Slack ve MS Project ile
  7PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Maliyet Yönetim Planı
 • Kaynak Yönetim Planı
 • Tedarik Yönetim Planı
 • İletişim Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Çalışma-Zaman Tablosu & Araştırma Olanakları & Bütçe)
  Miro ve Trello/Slack ve MS Project ile
  8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
  9PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Maliyet Yönetim Planı
 • Kaynak Yönetim Planı
 • Tedarik Yönetim Planı
 • İletişim Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Çalışma-Zaman Tablosu & Araştırma Olanakları & Bütçe & Yaygın Etki)
  Miro ve Trello/Slack ve MS Project ile
  10PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Risk Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Risk Yönetimi)
  Miro ve Trello/Slack ve MS Project ile
  11PY Yaşam Döngüsü 2: Planlama
 • Entegrasyon Yönetim Planı
 • Proje önerisi (Özet)
  Miro ve Trello/Slack ve MS Project ile
  12PY Yaşam Döngüsü 3: Yürütme (Yürütme, İzleme ve Kontrol)
  PY Yaşam Döngüsü 4: Kapanış
  Proje Kapanış Raporu
  Miro ve Trello/Slack ile
  13Proje önerisi sunumları
  Akran değerlendirme
  14Proje önerisi sunumları
  Akran değerlendirme
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev
  Sunum/Jüri
  Projeler140
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar120
  Final140
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati133
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Ödev
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler139
  Sunum / Seminer
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)126
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok