Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Veri Tabanı Yönetim SistemleriBTO213233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Betül Yılmaz
Dersi Veren(ler)M. Betül Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, veri tabanı yönetim sistemlerinin önemi, gereği, tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda öğrencileri bilgi ve tecrübe sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriğiTemel veri tabanı kavramları; veri ve veri modelleri; ilişkisel veri tabanı tasarımı; SQL yapısal sorgulama dili; temel SQL konutları; SQL fonksiyonları; gruplama yapmak; birleştirme; SQL yönetimsel fonksiyonları; çoklu tablo kullanımı; SQL programlama ve function; SQL programlamada transaction ve hata durumları; VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler; veri tabanı yönetim sistemi üzerinde SQL sorguları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, TBV Yayınları.
  • SQL Server 2017, İsmail Adar, Abaküs Kitap.
  • Projeler ile SQL Server 2016, Süleyman Uzunköprü, Kodlab
  • Elmasri, R. & Navathe, S. B. (2000). Fundamentals of Database Systems. Third Edition. Addison-Wesley. http://www.scribd.com/doc/6618317/Elmasri-Navathe-Fundamentals-of-Database-Systems
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • BİLGİ (Kuramsal & Olgusal) o 1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. o 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. o 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. • BECERİLER (Bilişsel & Uygulamalı) o 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. o 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. o 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. o 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • YETKİNLİKLER o Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.  2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.  3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. o Öğrenme Yetkinliği  1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.  3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.  4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. o İletişim ve Sosyal Yetkinlik  5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.  7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır o Alana Özgü Yetkinlik  7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ödevlerle desteklene proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel veri tabanı kavramlarını açıklar
  2. Varlık - İlişki modeli ile veri tabanı tasarlar ve ilişkisel modelle düzenler.
  3. SQL kullanarak veri tabanında ekleme, silme, güncelleme yapar.
  4. SQL'de temel ve ileri düzey sorgular yapar.
  5. Veri tabanında normalizasyon yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144422
PÇ-244422
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5--4--
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-922333
PÇ-10-----
PÇ-113222-
PÇ-12-2222
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi - VT ve VTYS kavramları - Veri depolama yaklaşımları (Dosya – VT) - VT’nin dört temel avantajı
2VTYS’nin temel bileşenleri (DDL, DML, VT yöneticisi, ..) - Kullanıcı Türleri - Veri modelleri (hiyerarşik / network / E-R / İlişkisel
3Varlık – İlişki Modeli ile veri modelleme Varlık, varlık kümesi, nitelikler, ilişki, ilişki kümesi, anahtarlar1. Ödev
4İlişkisel model – E-R Modelden İlişkisel modele geçiş
5Veri Tabanı modellerinde Normalleştirme
6Mevcut VTYS’ler SQL’e giriş (VT Nesneleri)2. Ödev
7VT komutları: DDL, DML, DCL SQL’de tablo uygulamaları (create, drop, delete
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Normalizasyon
10SQL’de sorgulama (select, min, max, sum, avg, distinct, group by, having, vb.)
11SQL’de ileri sorgulama (join)3. Ödev
12SQL’de ‘view’ kullanımı SQL’de ‘trigger’ kullanımı
13SQL’de ‘procedure’ ve ‘function’ kullanımı
14Genel tekrar ve ders değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev430
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev46
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok