Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Yapay Zekâ UygulamalarıBTO213024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Betül Yılmaz
Dersi Veren(ler)M. Betül Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilgisayar tabanlı öğretimde varılması istenen nihaî hedef olan zeki öğretim sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesinde dikkate alınan temel unsurları kavramak ve zekî öğrenme sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılan mantıksal programlama dillerini ve özelliklerini anlayarak kullanabilmek
Dersin İçeriğiZekâ ve özellikleri; yapay zekânın tarihçesi, güncel durumu ve uygulama alanları; uzman sistemler; uzman sistemlerin kullanım alanları, bileşenleri, özellikleri, tasarımı; uzman sistemlerin eğitimde kullanımı; zeki öğrenme sistemleri; eğitimde büyük veri; öğrenme analitikleri; eğitsel ajan; uyarlanabilir öğrenme ve uyarlanabilir ölçme; mantıksal programlamada program geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yapay Zekâ Problemler, Yöntemler, Algoritma, Vasıf Nabiyev, Seçkin Yay.
  • Introduction to Artificial Inteligence, Eugene Charniak, Drew McDermott, Addison-Wesley Pub.
  • Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, Yavuz Akpınar, Anı Yay.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • BİLGİ (Kuramsal & Olgusal) o 1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. o 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. o 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • BECERİLER (Bilişsel & Uygulamalı) o 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. o 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. • YETKİNLİKLER o Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.  2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.  3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır o Öğrenme Yetkinliği  4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. o İletişim ve Sosyal Yetkinlik  7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, gösterip yaptırma yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yapay zeka kavramını ve ilgilendiği alanları açıklar.
  2. Uzman sistemlerin yapısı ve bileşenleri ile özelliklerini söyler.
  3. Uzman sistemlerin eğitimde kullanımı için gerekli tasarım öğelerini söyler.
  4. Zeki öğrenme sistemlerini ve bileşenlerini açıklar.
  5. Mantıksal programlama dillerinin özelliklerini söyler ve temel düzeyde kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-44--
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5--3--
PÇ-6--1--
PÇ-7--3--
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10--2--
PÇ-1122222
PÇ-12-4441
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1- Ders hakkında bilgi, hedeflerin ve ders öğretim programının tanıtılması - Zekâ (Zekâ - Zekâ testleri - Doğal zekânın özellikleri - Zekâ etmenleri)Ders notlarına çalışma
2* Yapay zekâ - Doğal ve yapay zekâ ilişkisi - Geçmişten bugüne YZDers notlarına çalışma
3* Yapay zekâ - Yapay zekâ’nın hedefleri ve ilgili disiplinler - YZ’nın problemleri - Makine öğrenmesi Ders notlarına çalışma
4- Uzman Sistemler - Uzman sistemler ve bilgi tabanlı sistemler - Uzman sistem bileşenleri ve özellikleriDers notlarına çalışma
5- Öğrenme Analitiği - Farklılaştırılmış öğrenme analitiği - Eğitimsel veri madenciliğiDers notlarına çalışma
6* Uzman Sistemlerin Eğitimde Kullanılması - Eğitsel ajan - Uyarlanabilir öğrenme - Uyarlanabilir ölçmeDers notlarına çalışma
7* Zeki Öğretim Sistemleri Ders notlarına çalışma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9* Mantıksal Programlama - Mantıksal programlamanın özellikleri - Mantıksal programlama dilleri - 5. nesil bilgisayarlarDers notlarına çalışma
10- Prolog dili uygulamalarıDers notlarına çalışma. Proje için çalışma
11- Prolog dili uygulamalarıDers notlarına çalışma. Proje için çalışma
12- Prolog dili uygulamalarıDers notlarına çalışma. Proje için çalışma
13Ara Sınav 2Proje Teslim
14- Prolog dili uygulamalarıDers notlarına çalışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım0
Laboratuar0
Uygulama0
Arazi Çalışması0
Derse Özgü Staj0
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği0
Ödev0
Sunum/Jüri0
Projeler115
Seminer/Workshop0
Ara Sınavlar245
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok