Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilişim Etiği ve GüvenliğiBTO212223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Dağıtmaç
Dersi Veren(ler)Murat Dağıtmaç
Asistan(lar)ıMeryem Köşkeroğlu Büyükimdat
Dersin AmacıDersin temel amacı; öğretmen adaylarına, bilişim eknolojilerinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını çözümleme ve etik problemlere karşı doğru bakış açısını ortaya koyabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiEtik kavramı; bilgisayar güvenliğinin tarihsel gelişimi; etik-meslek ilişkisi ve profesyonel etik; etik ilkelerin doğası; dijital vatandaşlık ve bilgi toplumu bireyinin etik sorumlulukları; bilişim kaynaklarının kullanımında etik sorunlar; bilginin doğruluğu; bilgiye erişim; mahremiyet; veri koruma; fikrî mülkiyet, telifler, patentler ve lisans anlaşmaları; bilişim hukuku; bilişim suçları; bilişim suçlarının toplumsal etkileri; siber uzay ve siber güvenlik ile ilgili temek kavramlar; siber aktörler ve saldırı yöntemleri; siber savunma yöntemleri; mobil ve sosyal medya ortamlarında güvenlik; ağ güvenliği; kişisel ve kurumsal veri güvenliği yönetimi; bilişim mevzuatı ve hukuku.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Barger, R. N. (2008). Computer ethics: A case-based approach. New York, NY: Cambridge University Press.
  • • Mason, R. O. (1986). Four ethical issues of information age. MIS Quarterly, 10,(1), 5-12.
  • Bynum, T. (2001). Computer ethics: Its birth and its future. Ethics and Information Technology, 3(2), 109–112.
  • • Kert, S.-B., Uz, C., & Gecü, Z. (2014). Effectiveness of an Electronic Performance Support System on Computer Ethics and Ethical Decision-Making Education. Educational Technology & Society, 17 (3), 320–331.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim : Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: * BİLGİ (Kuramsal,Olgusal) yetkinliği 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. * BECERİLER (Bilişsel,Uygulamalı )yetkinliği 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. * Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. * Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. * İletişim ve Sosyal Yetkinlik 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste; doğrudan öğretim, sorgulama-temelli öğretim ve uygulama temelli öğretim yöntemleri kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde; proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. ● Bilgisayar güvenliği ve bilişim etiği sorunlarıyla ilgili gerekli teknik ve pedagojik bilgileri açıklar.
  2. ● Bilgi çağının teknoloji ile ilişkili sosyal çatışmalarına çözüm üretir.
  3. ● Güncel bilişim etiği problemlerini açıklar.
  4. ● Gelecek nesillerin etik eğitimine yönelik stratejiler geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş ● Ders açıklamaları ● İçerik ● Haftalık program ● Değerlendirme kriterleri ● Önerilen kaynaklarBologna web sitesi aracılığıyla ders planına erişilmesi
2Etik kavramı, etik teori, temel felsefi yaklaşımlar, Etik, Ahlak ve Kanun ilişkisi. Sosyal yaşam içerisinde etik uygulamalar. Meslek etiği.Etik kavramı ve günümüzdeki etik problemlere ilişkin haber kaynaklarının taranması.
3Bir etik dalı olarak Bilişim etiği, Bilişime etiğinin gelişimi.Okuma: Bynum, T. (2001). Computer ethics: Its birth and its future. Ethics and Information Technology, 3(2), 109–112.
4Bireysel sorumlulukların dijital ortamda araç kullanımı bağlamında önemi. İnternet kaynaklarının taranması
5Bilgi çağının 4 temel etik sorunu: Gizlilik, güvenlik, mahremiyet, erişilebilirlik. Okuma: Mason, R. O. (1986). Four ethical issues of information age. MIS Quarterly, 10,(1), 5-12.
6Bilişim etiği eğitimi için kullanılan örnek durumlarÖrnek bilişim etiği problemlerinin araştırılması
7Etik problemlerin çözümüne yönelik işlem adımları. Okuma: Barger, R. N. (2008). Computer ethics: A case-based approach. New York, NY: Cambridge University Press.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav Etik literatürüne çalışma
10Kişisel ve kurumsal veri güvenliği yönetimi; bilişim mevzuatı ve hukuku.Bilişim hukukuna yönelik internet araştırması
11Siber uzay ve siber güvenlik ile ilgili temel kavramlar; siber aktörler ve saldırı yöntemleri; siber savunma yöntemleri.“Siber” kavramı ve kullanım biçimlerine yönelik inceleme.
12Mobil ve sosyal medya ortamlarında güvenlik ve etik; ağ güvenliği;Sosyal ağ kullanımı sırasında karşılaşılabilecek güvenlik sorunlarına ve etik problemlere ilişkin araştırma.
13Proje incelemesiProje hazırlığının tamamlanması
14Proje incelemesiProje hazırlığının tamamlanması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama00
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok