Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitsel Video TasarımıBTO216024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Dağıtmaç
Dersi Veren(ler)Murat Dağıtmaç
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilere eğitsel video ve eğitsel video hazırlamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiEğitsel videonun tanımı ve kullanım amaçları; eğitsel videoların öğrenciler üzerindeki etkileri; konuya göre eğitsel video senaryosu hazırlama; ihtiyaç duyulan video hazırlama araçlarını seçme; örnek eğitsel bir video hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Video in Education. University of Twente. https://www.utwente.nl/en/telt/themes/Videoproduction/
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi (Kuramsal & Uygulamalı) 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Beceriler (Bilişsel & Uygulamalı) 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Öğrenme Yetkinliği 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma ve proje-tabanlı öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitimde video kullanımının önemini kavrar
  2. Konuya uygun eğitsel video senaryosu hazırlar
  3. İhtiyaca uygun video hazırlama aracını seçer
  4. Bir video hazırlama aracını kullanır
  5. Video hazırlama araçlarını bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı Eğitsel video ile ilgili temel kavramlar
2Eğitsel videonun tanımı ve kullanım amaçlarıKaynaklardan ilgili okumalar
3Eğitsel videoların öğrenciler üzerindeki etkileriKaynaklardan ilgili okumalar
4Eğitsel video türleriEğitsel video projesi
5Video hazırlama araçlarıEğitsel video projesi – devam
6İhtiyaç duyulan video hazırlama araçlarını seçmeEğitsel video projesi – devam
7Konuya göre eğitsel video senaryosu hazırlamaEğitsel video projesi – devam
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Vize sınavıÖdev 5
10Örnek eğitsel bir video hazırlamaEğitsel video projesi – devam
11Örnek eğitsel bir video hazırlamaEğitsel video projesi – devam
12Örnek eğitsel bir video hazırlamaEğitsel video projesi – devam
13Örnek eğitsel bir video hazırlamaEğitsel video projesi – devam
14Örnek eğitsel bir video hazırlamaEğitsel video projesi – devam
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler126
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)126
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)139
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok