Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretimde Materyal TasarımıBTO221024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüTuba Uğraş
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının; öğretim teknolojileri sayesinde öğretme sürecinde kullanılabilecek materyal ve mesaj tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olarak materyal seçme, tasarlama, geliştirme ve değerlendirme gibi aşamalarda yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiİletişim aracı olarak öğretim teknolojileri; öğretim analizi; öğrenme-öğretme araç, gereç ve materyalleri; öğretim materyali seçim süreci; görsel tasarım ilke ve öğeleri; mesaj tasarım ilkeleri; materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; ders materyali geliştirme yaklaşımları; görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyal geliştirme; etkileşimli materyal geliştirme; güncel uygulamaların materyal tasarımında kullanımı; eğitsel materyal geliştirme ve etkililiğini değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Süleyman Sadi Seferoğlu, Pegem Akademi Yayıncılık
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Editör(ler) : Özcan Demirel Eralp Altun, Pegem Akademi Yayıncılık
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Halil İbrahim Yalın, Nobel Yayınları
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Sarıtaş, M. Pegem Akademi Yayıncılık
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Salih Uşun, Pegem Akademi Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi:Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. C2. Öğrenciye Yaklaşım:Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ: 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. BECERİLER: 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma yöntemleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde ödev, sunum, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretim teknolojisinin temel kavramlarını bilir
  2. Öğretimde araç-gereç/materyal kullanımının önemini ve öğrenme arasındaki bağlantıyı kavrar
  3. Materyal tasarım ve mesaj tasarımı ilkelerini bilir
  4. Materyal seçiminde dikkat edilecek hususları bilir
  5. Tasarım ilkelerine uygun eğitsel materyaller tasarlar, geliştirir ve değerlendirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111111
PÇ-255555
PÇ-311111
PÇ-411111
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-811111
PÇ-911111
PÇ-10-----
PÇ-1111111
PÇ-1255555
PÇ-1355555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş ve tanıtımNA
2İletişim aracı olarak öğretim teknolojileriDers planını inceleme
3Öğretim analiziKonu ile ilgili okuma yapma
4Öğrenme -öğretme araç, gereç ve materyalleriKonu ile ilgili okuma yapma
5Öğretim materyali seçim süreciKonu ile ilgili okuma yapma
6Görsel tasarım ilke ve öğeleriKonu ile ilgili okuma yapma
7Mesaj tasarım ilkeleriKonu ile ilgili okuma yapma
8Ara Sınav 1
9Materyal Tasarım ve Geliştirme İlkeleriKonu ile ilgili okuma yapma
10Ders materyali geliştirme yaklaşımları Konu ile ilgili okuma yapma
11Görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyal geliştirmeKonu ile ilgili okuma yapma
12Etkileşimli materyal geliştirmeÖdev hazırlama için hazırlık yapma
13Güncel uygulamaların materyal tasarımında kullanımıÖdev sunma için hazırlık yapma
14Eğitsel materyal geliştirme ve etkililiğini değerlendirmeKonu ile ilgili araştırma yapma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok