Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Organik Sentezlerde Kullanılan Yardımcı Maddeler ve AktiviteleriKIM650437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya ABD Organik Kimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Fizikokimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Biyokimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Anorganik Kimya Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüFeray AYDOĞAN
Dersi Veren(ler)Emine KARAKUS
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı bir organik sentezin planlanmasında kullanılabilecek reaktifler ve reaksiyon sırasında oluşabilecek ara ürünlerin davranışları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır
Dersin İçeriğiSinglet Oksijen, Arinler, Dianyonlar, Polaritenin Değiştirilmesi, Karben kompleksleri, İlidler, Silisyum Bileşikleri, Titanyum Bileşikleri, Diğer reaktifler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders notları
  • Grossman R.B., The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms, 2nd ed., Springer-Verlag New York Inc., New York, 1999
  • Moody C.J., Whitham G.H., Reactive Intermediates, Oxford University Press, Oxford, 1997.
  • Carey F.A., Sundberg R.J., Advanced Organic Chemistry, 3rd ed., Part A: Structure and Mechanism, Plenium Press, New York, 1990.
  • Miller B., Advanced Organic Chemistry: Reactions and Mechanisms, 2nd ed., Pearson Education Inc., USA, 2004
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bir organik sentezi etkin bir şekilde planlayabilir.
  2. Organik sentezde kullanılan reaktifler ve araürünlerin işlevlerini açıklayabilir.
  3. Reaktif araürünler üzerinden yürüyen reaksiyonların mekanizmalarını yazabilir.
  4. İstenilen organik dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi için alternatif reaktifler ve reaksiyonlar önerebilir.
  5. Laboratuvarda kullanılan kimyasal reaktifler ile araürünler arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Reaktifler ve reaktif araürünlere giriş İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
2Singlet oksijen İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
3Arenlerİlgili konuların okunması ve literatür araştırması
4Dianyonlarİlgili konuların okunması ve literatür araştırması
5Polaritenin değiştirilmesi İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
6Karben kompleksleri İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
7Uygulama
8Arasınav
9Silisyum ve titanyum bileşikleriİlgili konuların okunması ve literatür araştırması
10Yükseltgenme ve indirgenme reaktifleri İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
11Kiral katalizörler, asidik ve bazik reaktifler İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
12İlidler İlgili konuların okunması ve literatür araştırması
13Güncel literatür örnekleri Literatür araştırması
14Güncel literatür örnekleri Literatür araştırması
15Güncel literatür örnekleriLiteratür araştırması
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği120
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok