Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modern Üretim Yöntemleri MEM420225200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDemir Çelik Üretimi alanında yeni teknolojileri tanıtmak,demir- çeliği yeni teknolojilerle üretmek, özelliğini geliştirmek, ilgili standartlara ve sınırlandırmalara uygun, ekonomik, verimli, çevreci, sosyal ve politik etkileri dikkate alarak tasarlamak, üretmek, korunma, güvenlik, için teorik ve pratik bilgileri kazandırmak, Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini demir-çelik üretimi problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, Demir-çelik üretimi problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme, ve çözümleme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip, yorumlayarak, sunma becerisini kazandırmak.Metalürji ve Malzeme mühendisliği mesleğinin uygulandığı demir-çelik üretimine yönelik organizasyonlarda, yönetsel beceriler ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üslenmeye hazırlamak.Demir-çelik üretiminde güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.,Öğrencileri demir-çelik uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.
Dersin İçeriğiGiriş / Demir Çelik Üretiminde Yeni Teknolojilerin Ortaya Çıkış Sebebleri / Yeni Teknolojilerin Tanıtımı/ Sünger Demirin Özellikleri / Sünger Demir Üretim Yüntemleri /Sünger Demir Üretiminin Termodinamiği / Sünger Demir Üretiminin Kinetiği / Elektrik Ark Ocağında Çelik Üretimindeki Gelişmeler / Konverter Teknolojisindeki Gelişmeler / Pota Metalurjisindeki Gelişmeler / Demir Çelik Üretiminde Çevre Problemleri ve Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Gelişmeler / Demir Çelik Üretiminde Ürünlerün Kalite ve Çeşitliliğine Yönelik Gelişmeler /Türkiye Demir Çelik Sektörünün Sorunları / Türkiye Demir Çelik Tesislerinin İyileştirilmesi /Endüstriyel Uygulamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ÇİZMECİOĞLU, Z., “Demir Çelik Üretiminde Yeni Teknolojiler “ (Ders Notu)
  • HABASHI, F., ‘ Handbook of Extractive Metallurgy ‘ , Volume 1, 2, 3, and 4 ., Wiley- VCH, 1997
  • SARIDEDE, M. N., ‘Divriği Peletlerinin Katı Redükleyicilerle Önredüksiyonu ve Önredüklenmiş Demirin Ergitme Şartlarının Optimizasyonu ‘Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi , 1998. ( Danışman . Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu )
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci demir çelik üretimindeki yeni teknolojileri tanır,
  2. Türkiye demir çelik sektörünün sorunlarını tartışır ve önlemleri öğrenir
  3. İleri teknolojinin ihtiyacı olan demir çelik ürünleri hakkında fikir sahibi olur, endüstriyel uygulamaları görür.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aşındırıcı Su Jeti ile İşleme İlgili Kaynaklar
2Düşük Gerilmeli Taşlama İlgili Kaynaklar
3Sünek İlerlemeli Taşlama İlgili Kaynaklar
4Isıl Yardımlı İşleme İlgili Kaynaklar
5Ultrasonik (Ses Ötesi) İşleme İlgili Kaynaklar
6Dönel Ultrasonik İşleme İlgili Kaynaklar
7Toz Parçacıkları ile İşleme İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
91.VİZE SINAVIİlgili Kaynaklar
10Telli Elektro Kimyasal Kesme,Telli Elektrokimyasal Erozyon İşleme İlgili Kaynaklar
11Elektro Erozyon ile İşleme İlgili Kaynaklar
12Telli Elektro Erozyon ile Kesme İlgili Kaynaklar
13Lazer Işını ile İşlemeİlgili Kaynaklar
14Plazma ile İşleme İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok