Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Metalurjik Atıklar MEM458125200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüA.Binnaz HAZAR
Dersi Veren(ler)A.Binnaz HAZAR
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1.Metalürjik endüstrilerde kirlenme kaynakları ve kirlilik türlerinin tanıtılması 2.Sanayi tesisinde atık araştırması kabiliyetinin kazandırılması 3.Endüstride atık azaltma ve geri kazanma düşüncelerinin geliştirilmesi 4.İlgili mevzuatın tanıtılması 5.Temel metalürjik endüstri türlerine göre arıtma alternatiflerinin kavratılması
Dersin İçeriğiMetalürjik Temel İşlem ve Prosesler / Kirlenme Türleri ve Kaynakları / Kirlenme Tespit Yöntemleri / Atık Azaltma ve Enerji Tüketimi Azaltma / Tehlikeli ve Toksik Atıklar / Metalürjik Endüstriyel Sıvı ve Katı Atıklar / Metalürjik Endüstriyel Gaz ve Toz Atıklar / İlgili Mevzuat / Çevreye Dost Geri Kazanma Faaliyetinin Tespitinde Kıstaslar / Metal Geri Kazanım Tesisleri / Metal Ana Üretim Endüstrisi / Metal Malzeme Üretim Endüstrisi / Metal Son İşlemleri Endüstrisi / Ametal Malzemelerin Geri Kazanılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • M.T.Gönüllü, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Birsen Yayınevi, 2004.
  • H.M.Freeman, Industrial Pollution Prevention Handbook, McGraw Hill
  • H.F.Lund, Industrial Pollution Control Handbook, McGraw Hill
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Metalürjik faaliyetler ve bunların doğuracağı atık biçimleri ve bunların kontrol yöntemlerini bilirler.
  2. Problem çözmede tüm seçenekleri göz önüne alarak teknik/ekonomik olarak değerlendirme bilgi birikimi edinirler.
  3. İlgili mevzuatı problem çözmede ve yorumlamada kullanma becerisi kazanırlar.
  4. Konuyla ilgili yenilikleri takip etme becerisi kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1METALÜRJİK TEMEL İŞLEM VE PROSESLER İlgili Kaynaklar
2KİRLENME TÜRLERİ VE KAYNAKLARI , KİRLENME TESPİT YÖNTEMLERİİlgili Kaynaklar
3ATIK AZALTMA VE ENERJİ TÜKETİMİ AZALTMAİlgili Kaynaklar
4TEHLİKELİ VE TOKSİK ATIKLARİlgili Kaynaklar
5METALÜRJİK ENDÜSTRİYEL SIVI VE KATI ATIKLARİlgili Kaynaklar
6METALÜRJİK ENDÜSTRİYEL GAZ VE TOZ ATIKLARİlgili Kaynaklar
7İLGİLİ MEVZUATİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91. VİZE İlgili Kaynaklar
10METAL GERİ KAZANIM TESİSLERİİlgili Kaynaklar
11METAL ANA ÜRETİM ENDÜSTRİSİİlgili Kaynaklar
12METAL MALZEME ÜRETİM ENDÜSTRİSİİlgili Kaynaklar
13METAL SON İŞLEMLERİ ENDÜSTRİSİ İlgili Kaynaklar
14METAL SON İŞLEMLERİ ENDÜSTRİSİ İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok