Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kompozit Malzemeler MEM320935300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Ünal
Dersi Veren(ler)Ahmet Ünal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMatematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak, Mühendislik malzemeleri; kompozit, nano, metal, seramik, polimer, biyo v.b. malzemeleri üretmek, özelliğini geliştirmek, ilgili standartlara ve sınırlandırmalara uygun, ekonomik, verimli, çevreci, sosyal ve politik etkileri dikkate alarak tasarlamak, Malzeme problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme, ve çözümleme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip, yorumlayarak, sunma becerisini kazandırmak. Metalürji ve Malzeme mühendisliği mesleğinin uygulandığı organizasyonlarda, yönetsel beceriler ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üslenmeye hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi kazandırmak ve mesleğin küresel ve toplumsal boyutlarındaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin etkilerini kavramasını sağlamak. Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak. Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.
Dersin İçeriğiPlastik, metal ve seramik matrisli kompozitler, Kompozitlerin mikro ve makro mekaniği, fiber ve filler malzemeleri, matris malzemeleri, plastik matrisli kompozitlerin üretim yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Processing of Composites – Dave 2000 Hanser Publishers
  • An Intoduction to Composite Materials – Hull 1992 University Press Cambridge
  • Principles of Composite Material Mechanics – Gibson 2002 McGraw-Hill
  • Composite Materials Handbook – Schwartz 2002 McGraw-Hill
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kompozit malzeme üretim amaçlarının ve öneminin kavrar.
  2. Metalürji ve Malzeme Mühendisllerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
  3. Kompozitlerin mekanik özelliklerinin tahmini ve üretilen kompozitlerde özellik analizinin nasıl yapılacağını kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kompozit malzeme tarihçesi, tanımı, gruplaması ve uygulama alanları, Parçacık destekli ve tabaka yapılı kompozitler,İlgili Kaynaklar
2Kompozit teorisi, elastik özellikler, kompozitlerin mikro mekaniği, eşyönlü sürekli fiberlerin analizi, matematik modellerİlgili Kaynaklar
3Düzlem gerilme ve düzlem gerinim koşulları, Karışımlar kuralı, Elastiklik modülü, çekme dayancı ve gerinim eşitliklerinin elde edilmesiİlgili Kaynaklar
4Voigt ve Resus Modelleri analizi ve uygulamaları, poissons oranına geçiş,İlgili Kaynaklar
5Halpin – Tsai yaklaşımları ve modelleri, Kayma gerilmesi ve geriniminin bulunması, ortalama etkin gerinim hesaplarıİlgili Kaynaklar
6Düzlemsel gelişigüzel dağılmış plakada elestik özellikler, Fiber sonlarında gerilme dağılımı, kritik fiber boyu (minimum) nun bulunması, kısa fiberli kompozit malzemede elastik özellikler,İlgili Kaynaklar
7Isıl ve imalat gerilmeleri, minimum fiber hacım oranının bulunması.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
91.Yıliçi Sınavıİlgili Kaynaklar
10Plastik matrisli kompozitler, Plastik matris malzemeleri (Termoplast ve termosetler), fiber malzemeleri (cam, bor, karbon, armit vb.), türleri, özellikleri ve imalat yöntemleriİlgili Kaynaklar
11Plastik matrisli kompozitler’ in imalat yöntemleri, elle yatırma, soğuk ve sıcak kalıplama, ileri üretim teknikleri (SMC, BMC ve RTM vb.), İlgili Kaynaklar
12Plastik matrisli kompozitler’ in imalat yöntemleri işlem parametreleriİlgili Kaynaklar
13Plastik matrisli kompozitlere uygulanan tahribatlı deney yöntemleri, standartları, uygulama esasları, endüstriyel uygulamalarİlgili Kaynaklar
14Metal matrisli kompozitler, Metal matris malzemeleri, imalat yöntemleri, partikül dağılımının analizi, mekanik özelliklerİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok