Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve DeğerlendirmeING431234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüGülümser Efeoğlu
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme kavramlarını öğrencilere tanıtmak ve öğretmen adayı öğrencilerinin bugün kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve araçlarını kullanma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiDil becerileri öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri; dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan soru türleri; sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Brown, H.D. (2003). Language assessment: principles and classroom practice. New York: Pearson ESL. Hughes, A (1989) Testing for Language Teachers . Cambridge University Press. Weir, C (1993) Understanding and Developing Language Tests. Prentice Hall. Weir, C. & Roberts, J. (1994). Evaluation in ELT. Oxford, UK: Cambridge, Mass.
  • Brown, J. D. (2011). Testing in language programs : A comprehensive guide to English language assessment. Mc Graw Hill.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 2, 4, 5 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 2,4,5,6 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2, 3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2, 4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 4, 7 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 1

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sınıf bazlı ölçme ve değerlendirme temel kavram, ilke ve kurgularını tanımlayabileceklerdir.
  2. Öğrenciler farklı testler ve sınama biçimlerini tanımlayabilecek, geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri hazırlayabilecek; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerini geliştirebilecek ve değerlendirebileceklerdir.
  3. Öğrenciler farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri oluşturabileceklerdir.
  4. Öğrenciler okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama tekniklerini; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamalarını ve sınav tasarımının altında yatan ilkelerini anlayacak ve tanımlayabileceklerdir.
  5. Öğrenciler test kurgulama aşamalarını, madde analizi ve test puanlarının yorumlanmasını, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesini ve öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavlarının geri etkilerini tanımlayabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-153-44
PÇ-23-1--
PÇ-3-----
PÇ-435555
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-1---
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Test nedir? Ölçme ve Öğretim. Yabancı Dil Ölçme Biçimlerine Yaklaşımlar Okuma
2Yabancı dilde sınav hazırlama ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve ilkelerOkuma
3Dil Sınavları Hazırlama. Sınav türleri ve özellikleri. Notlandırma ve dönüt vermeOkuma
4Standart Ölçme. Sınav türleri. Çoktan Seçmeli Test Hazırlama.Madde Analizi Okuma
5Standart Sapma. Aritmetik Ortalama. Menzil. VaryansOkuma
6Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin ÖlçülmesiOkuma
7Okuma ve Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin ÖlçülmesiOkuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mikro ve Makro Becerilerin Ölçülmesi Okuma
10Not verme ve Değerlendirme. Not vermenin Felsefesi. Kurumsal Beklentiler ve SınırlılıklarOkuma
11Grup projesi: farklı dil testleri toplama, değerlendirme, ve sunma (kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
12Grup projesi: farklı dil testleri toplama, değerlendirme, ve sunma (kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
13Grup projesi: farklı dil testleri toplama, değerlendirme, ve sunma (kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
14Grup projesi: farklı dil testleri toplama ve değerlendirme (kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok