Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kataliz ve AdsorpsiyonKIM348136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüNevim SAN
Dersi Veren(ler)Nevim SAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKataliz ve adsorpsiyon konuları ile ilgili temel bilgileri öğrenme, konu ile kanun ile ilgili eşitliklerin çıkarılması ve öğrenilen bilgilerin günlük hayata uygulanması.
Dersin İçeriğiKataliz ve katalizörler, kataliz hakkında temel kavramlar; kataliz reaksiyonları;kataliz mekanizması ve oto kataliz; Katalizör kinetiği ve enerji diyagramı; asit-baz katalizi;Enzim kataliz mekanizması; adsorpsiyon ve adsorpsiyon çeşitleri;Adsorpsiyon işlemine etki eden faktörler; adsorpsiyon izotermleri, kinetiği, termodinamiği ve uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Atkins (Çeviri ed. Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç) Fizikokimya, 1. baskı, Bilim yayıncılık, Ankara, 2001.
  • Şenvar C., Kimyasal Kinetik ve makromoleküller, Fizikokimya CiltIV, Marmara Ünv. Yayınları, İstanbul, 1986
  • Soydan B., Fizikokimya, Der yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul,2013.
  • Castellan G.W., Physical Chemistry, Addision Wesley Publishing Company Inc., 3.ed.USA, 1983
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci kataliz ve adsorpsiyonun temel kavramlarını öğrenir
  2. Öğrenci adsorpsiyonu, homojen ve heterojen kataliz mekanizmasını öğrenir
  3. Öğrenci adsorpsiyon isotermlerini ve çeşitlerini öğrenir. Bu isotermlere ait grafikleri çizebilir. Langmuir, Freunlich denklemlerinin sabitlerini hesaplayabilir.
  4. Öğrenci adsorpsiyon işlemlerinin kinetiğini bilir. Kinetik denklmeleri yazabilir. Kinetik denklemlerden yararlanarak adsorpsiyon işlemine ait hız sabitini hesaplayabilir.Adsorpsiyon işlemlerine ait termodinamik parametreleri hesaplayabilir.
  5. Öğrenci kataliz ve adsorpsiyon işlemlerinin güncel uygulamaları hakkında yorum yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255554
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-754555
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kataliz ve katalizör tanıtımı, katalizörlerin tarihsel gelişimi ve katalizör olgusuna ait temel kavramlaritextbook
2Kataliz Reaksiyonları, Sanayide kullanılan önemli katalizörertextbook
3Genel kataliz mekanizması ve otokataliztextbook
4Katalizör kinetiği ve enerji diyagramlarıtextbook
5Asit-baz katalizitextbook
6Enzim Kataliz mekanizmasıtextbook
7Adsorpsiyon tanımı sınıflandırması ve mekanizması, adsorpsiyonun sınıflandırılması, adsorpsiyon mekanizmasıtextbook
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Adsorpsiyona etki eden faktörler
10Adsorpsiyon izoterm modelleritextbook
11Adsorpsiyon kinetiğitextbook
12Adsorpsiyon Termodinamiği ve aktivasyon enerjisitextbook
13Öğrenci sunumlarıtextbook
14Öğrenci sunumlarıtextbook
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok