Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sözlü İletişim Becerileri 2ING134223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAmila Palikuca
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİletişim odaklı konuşma yoluyla, öğrenciler kendi sözcük dağarcıklarını, telaffuz ve tonlamalarını geliştirir, iletişim kurmada daha rahat ve etkili olurlar.
Dersin İçeriğiİleri düzeyde sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; röportajlar, sunumlar ve tartışmalar gibi sözel etkinlikler yoluyla duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönelik tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması ve uygulanması yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Çeşitli internet siteleri
 • Crace, Araminta and Richard Acklam. Total English (Upper Intermediate). Pearson Longman 2011.
 • Dainty, Peter. Newspaper Articles to Get Teenagers Talking. Timesaver: Upper-Intermediate/Advanced. Scholastic 2006.
 • Maley, Alan and Alan Duff. Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers. 3rd Edition. Cambridge University Press 2005.
 • Hancock, Mark and Annie McDonald. English Result (Intermediate). Oxford University Press 2009.
 • Hot English Magazine. Multiple articles. www.hotenglishmagazine.com.
 • MacAndrew, Richard and Ron Martinez. Multiple chapters. Instant Discussions. Thomson Heinle.
 • MacAndrew, R. and R. Martinez. Multiple chapters. Taboos and Issues. Thomson Heinle 2002.
 • Roth, Eric H. and Toni Aberson. Multiple chapters. Compelling Conversations. Chimayo Press 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 6 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1, 2, 3 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 1, 2, 3, 6, 8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 1, 2. Her ders, iletişim odaklı konuşma temel alınarak tasarlanmıştır. Her derse, akranlar arası, öğrenciler arası, öğrenciden öğretmene, öğretmenden sınıfa ve öğrencilerden sınıfa etkileşim desenleri dahil olmak üzere çeşitli sözlü etkileşimler dahil edilir. Dilbilgisi, sözcük bilgisi veya telaffuz eksikliklerini iyileştirmek için gerektiğinde öğretmen rehberliğinde hata düzeltme ve tüm sınıf geri bildirimi de sağlanır. Öğretmen değerlendirme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, bir ara sınavı (resmi bir tartışmanın tamamlanmasını gerektirir), bir final sınavını (öğrenciden anlık konuşma gerektiren) ve resmi bir tartışma ile bir öretici/ikna edici grup sunumu içeren 2 genişletilmiş iletişim görevini kapsar.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler bilgiyi paylaşacak ve sözlü olarak doğaçlama fikir üretebilecekler.
 2. Öğrenciler bir kalabalığın önünde İngilizce konuşma korkusunun üstesinden gelebilecekler.
 3. Öğrenciler yeni fikirleri ve bu fikirleri formüle etmek için ilginç gerçekleri, alıntıları ve çok kaynaklı metinleri anlar, özümser ve uygulayabilir.
 4. Öğrenciler genişletilmiş iletişimsel görevler edinirler ve bu görevleri gerçek dünyada kullanma hedefiyle aktif bir rol sergilerler.
 5. Akıcılık ve genel iletişimi iyileştirmek için telaffuz ve tonlamanın yanı sıra dilbilgisel yapıların kullanım becerilerini geliştirirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-955555
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İntikam ve affetme üzerine tartışmaEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
2Hayvanlar ve insan hakları üzerine tartışmaDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
3Yeme Ahlakı TartışmasıDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
4Hayvan ve insan hakları konusunda Lincoln Douglas iddia çürütmesiLincoln Douglas iddia çürütme tartışmasına hazırlık
5Uzay üzerine tartışmaDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
6Açıklanamayan ve korkutucu olgular üzerine tartışmaDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
7Açıklanamayan ve korkutucu olgular üzerine tartışmaya devamDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Gizemli cinayet oyun etkinliğiEk çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
10 Tasarımcı bebekler ve gen manipülasyonu üzerine tartışmaDers öncesi dinleme görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
11Yaşam ve ölüm (hak mı değil mi?) üzerine tartışmaDers öncesi dinleme görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
12Yaşam ve ölüm (hak mı değil mi?) üzerine tartışmaya devamDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
13Narsizism ve kibir üzerine tartışmaDers öncesi okuma görevi/Ek çalışma kağıtları/Değerlendirme kağıtları/İnternet
14Grup tarafından oluşturulan kurmaca güzellik ürünüGüzellik ürünü sunumuna hazırlık/İnternet
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev95
Sunum/Jüri215
Projeler220
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj00
Ödev92
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler22
Sunum / Seminer24
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok