Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme OrtamlarıFBO425224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüÜnsal UMDU TOPSAKAL
Dersi Veren(ler)Ünsal UMDU TOPSAKAL, Mustafa Arslan
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıDersin amacı fen bilgisi öğretmen adaylarına okul dışı öğrenme ortamları ve kullanımları ile ilgili temel kavramları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiOkul dışı öğrenmenin kapsamı, okul dışı ortamlarda fen öğretimi; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, milli parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2011), Editör Canan Laçin Şimşek, Pegem, Ankara
  • Öğretim üyesi tarafından sağlanacak haftalık güncel bilimsel makaleler
  • Okul dışı Öğrenme Ortamları (2019), Ahmet İlhan Şen, Pegem, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okul dışı öğrenme ortamları hakkında bilgi kazanır.
  2. Okul dışı fen öğretimi hakkında bilgi kazanır.
  3. Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikler hakkında bilgi kazanır.
  4. Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun materyalleri tanır, geliştirir ve uygular.
  5. Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili etkinlikler planlar, uygular ve değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155544
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-71----
PÇ-833355
PÇ-9-----
PÇ-1033355
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Okul dışı öğrenmenin kapsamı, okul dışı ortamlarda fen öğretimi.İlgili Kaynaklar
2Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.İlgili Kaynaklar
3Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.İlgili Kaynaklar
4Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.İlgili Kaynaklar
5Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.İlgili Kaynaklar
6Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve materyaller.İlgili Kaynaklar
7Okul dışı öğrenme ortamı (hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri)İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Okul dışı öğrenme ortamı olarak botanik bahçeleriİlgili Kaynaklar
10Okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.İlgili Kaynaklar
11Okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.İlgili Kaynaklar
12Okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.İlgili Kaynaklar
13Okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.Sınav Hazırlığı
14Okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev116
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok