Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeBTO313233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Tonbuloğlu
Dersi Veren(ler)İsmail Tonbuloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıZaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldıran uzaktan eğitimin uygulama alanlarını ve Uzaktan Eğitimde çift taraflı bilgi transferini sağlayan iletişim araçlarının etkin kullanımını öğrenme.
Dersin İçeriğiAçık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye'de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimde Kullanılması, Tübitak-Bülten, 1996
  • Türkiye 1. Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri, MEB-frteb, Ankara, 1996
  • Khan, H.B. (1997) Web Based Instruction. New Jersey: Educational Technology Publications, inc.
  • Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022. H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu ve Aytekin İşman. Pegem Akademi Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: YETKİNLİKLER • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğrenme Yetkinliği 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uzaktan eğitim ve iletişim araçlarının nasıl kullanıldığını açıklar.
  2. Türkiye’de yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarını söyler.
  3. Web tabanlı öğrenmeyi açıklar.
  4. Dünyada yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarını söyler.
  5. Açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin temel kavramları, türleri ve yaklaşımları bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uzaktan eğitimin tanımı
2Uzaktan eğitimi ile ilgili temel kavramlarKitaptaki ilgili konuları okuma
3Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimiKitaptaki ilgili konuları okuma
4Uzaktan eğitimde kullanılan teknoloji ve ortamlarKitaptaki ilgili konuları okuma
5Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarıKitaptaki ilgili konuları okuma
6Dünyadaki uzaktan için öğretim tasarımıKitaptaki ilgili konuları okuma
7Uzaktan eğitim için öğretim tasarımıKitaptaki ilgili konuları okuma
8Ara Sınav 1
9Uzaktan eğitim için öğretim tasarımıKitaptaki ilgili konuları okuma
10Uzaktan eğitimde eğiticilerin ve öğrencilerin rolüKitaptaki ilgili konuları okuma
11Uzaktan Eğitim KuramlarıKitaptaki ilgili konuları okuma
12Uzaktan Eğitime İlişkin AraştırmalarKitaptaki ilgili konuları okuma
13Internet ve Uzaktan EğitimKitaptaki ilgili konuları okuma
14Uzaktan Eğitim YazılımlarıKitaptaki ilgili konuları okuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)126
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok