Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Doğal Hayatı KorumaFBO207223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüBayram COŞTU
Dersi Veren(ler)Bayram COŞTU
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıDoğal kaynakları koruma yöntem ve yaklaşımları konularında bilgi edinme ve bu kaynakların sürekliliğinin sağlanması gerektiği hususunda bilinç oluşturmak.
Dersin İçeriğiDoğanın yapısı,biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin korunması,gen merkezleri, milli parklar, köy, kent ve diğer yerleşim alanlarının korunması, evsel atıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akman, Y., Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi). Palme Yayınları, Ankara, 312 s., 2007. Akman, Y. ve ark., Ekolojik Sentez. Palme Yayınları, Ankara, 645 s., 2010. Boşgelmez, A. ve ark., Ekoloji. ISVAK Yayınları, Ankara, 884 s., 1997. Bozkurt, O. ve ark., Çevre Eğitimi. Pegem Yayınları, Ankara, 213 s., 2008. Çepel, N., Ekoloji, Doğal Yaşam Dünyaları ve İnsan. Palme Yayınları, Ankara, 2007. Geldiay, R., Kocataş, A., Genel Ekolojisi. . Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1982. Kılıç, M., Bitki Ekolojisi. Palme Yayınları, Ankara, 448 s., 2007. Kışlalıoğlu, M., Berkes, Ekoloji ve Çevre Bilimleri. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları, Ankara, 361 s., 1985. Kocataş, A., Ekoloji Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 597s, 2003. Odum, E., P., Barrett, G., W., Ekolojinin Temel İlkeleri. Palme Yayınları, Ankara, 624 s., 2008. Şişli, A, N., Çevre Bilim Ekoloji. Gazi Kitapevi, Ankara, 492 s.,1999. Topbaş, M. T., ve ark., Çevre Kirliliği. Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara, 340 S., 1998. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler. Çevre Bakanlığı, Ankara, 554s., 1998. Yarar, M., Magnin, c., Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. DHKD Yayınları, İstanbul, 313 s.,1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler doğal döngülerdeki işleyişi ve düzeni kavrar.
  2. Doğal yaşamda insanın bulunduğu konumu, sorumluklarını ve ödevlerini bilir.
  3. Su kaynaklarının korunması için alınması gereken bireysel ve toplumsal önlemler hakkında bilgi edinir.
  4. Toprak taşınması ve kullanımı konularında duyarlılık kazanır.
  5. Kent yaşamında doğayı kirleten ve doğal yaşamı baskılayan öğeler hakkında bilgi edinir.
  6. Doğadaki her değişimin insanı etkileyeceğini bilir.
  7. Temiz kalması için alınacak önlemler hakkında bilgi edinir.
  8. Doğayı korumakla görevli resmi ve özel kuruluş veya topluluklarla iletişim kurar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Doğanın yapısı Canlı ve cansız öğelerin temel nitelikleriİlgili Kaynaklar
2Hava- insan ilişkisi Toprak- insan ilişkisiİlgili Kaynaklar
3Su-insan ilişkisi Bitki-insan ilişkileriİlgili Kaynaklar
4Hayvan-insan ilişkileri Toprağın korunmasıİlgili Kaynaklar
5Suyun korunması Havanın korunmasıİlgili Kaynaklar
6Evsel atıkların doğaya salınmadan önce alınması gereken önlemler. Katı ve sıvı sanayi atıklarının arıtılması, damıtılması veya geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak doğaya salınması.İlgili Kaynaklar
7Bacalardan kaynaklanan toz, kül ve gazların bitki ve hayvan üzerindeki olumsuz etkileri. Radyasyon ve nükleer atıklardan doğanın korunması.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Biyolojik çeşitliliğin korunması Ekolojik çeşitliliğin korunmasıSınav Hazırlığı
10Gen merkezlerinin önemi ve korunması Yerel tür ve ırkların korunmasıİlgili Kaynaklar
11Milli parkların doğa koruma bilinci oluşturmadaki önemi. Lagünlerin doğa koruma içindeki yeri ve önemi.İlgili Kaynaklar
12Orman ekosistemlerinin koruması. Göl, gölet ve sulak alanların korunması.İlgili Kaynaklar
13Çayır ve meraların korunması. Uluslararası sözleşmelerle korunma altına alınan bölgelerin özellikleri ve korunma sebepleri.İlgili Kaynaklar
14Deniz ve kıyıların korunması. Yangınların doğal yaşama verdiği zararlar.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması15
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok