Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizik 2FBO106233202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülbin Özkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıDersin amacı fen bilgisi öğretmen adaylarına fiziğin elektrik ve elektromanyetik konularıyla ilgili temel kavramları kazandırmaktır
Dersin İçeriğiYük ve Korunumu, Elektriklenme, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Kesikli ve Sürekli Yüklerin Elektrik Alanları; Gauss Yasası; Durgun Yük Potansiyel Enerjisi (Kesikli ve Sürekli Yüklerde Potansiyel, Potansiyel Farkı, Dielektrikler, Sığaçlarda Bağlanma ve Enerji); Doğru Akım (Akım, Güç Kaynakları, Emk, Dirençler, Enerji ve Güç, Doğru Akım Devreleri, Ölçme Araçlarının Yapısı, Elektrik Kullanımı ve Güvenlik); Manyetik Kuvvet ve Alan (Akım Geçen İletkenler ve Hareketli Yüklerle Manyetik Alan Etkileşmesi, Biot-Savart Yasası; Hall Olayı, Maddenin Manyetik Özellikleri; Elektromanyetik İndüksiyon (Faraday Yasası, Lenz Yasası, Özindüksiyon, Manyetik Alan Enerjisi, AC Üreteçleri, Elektrik Motorları, Transformatörler, Isı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri (Öz Isı, Isısal İletkenlik, Isıl Genleşme), Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi) ve Bu Konulara Yönelik Açık ve Kapalı Uçlu Deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Karaoğlu, B. (2012). Üniversiteler için Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
  • Serway- Beichner (2015). Fen ve Mühendislik için Fizik 2. Ankara: Palme Yayıncılık
  • Çolakoğlu, K. (2017). Genel Fizik. Ankara: Palme Yayıncılık
  • Halliday, D., Resnick & Walker, J. (2011). Fiziğin Temelleri 2. Ankara: Palme Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, problem çözme, sunuş yoluyla öğrenme gibi öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler elektriksel kuvvet ve elektrik alan hakkında bilgi kazanır.
  2. Manyetik kuvvet ve manyetik alan hakkında temel bilgileri kazanır.
  3. Edindikleri temel bilgileri günlük yaşam problemlerini çözmede kullanabilir.
  4. Elektromanyetik indüksiyonla ilgili temel kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilir.
  5. Edindikleri temel bilgileri deneyler yaparak kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145554
PÇ-244545
PÇ-331323
PÇ-43-322
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yük ve Korunumu, Elektriklenme, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Kesikli ve Sürekli Yüklerin Elektrik Alanları.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
2Gauss yasası.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
3Durgun Yük Potansiyel Enerjisi (Kesikli ve Sürekli Yüklerde Potansiyel, Potansiyel Farkı, Dielektrikler, Sığaçlarda Bağlanma ve Enerji).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
4Doğru Akım (Akım, Güç Kaynakları, Emk, Dirençler, Enerji ve Güç, Doğru Akım Devreleri, Ölçme Araçlarının Yapısı, Elektrik Kullanımı ve Güvenlik).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
5Doğru Akım (Akım, Güç Kaynakları, Emk, Dirençler, Enerji ve Güç, Doğru Akım Devreleri, Ölçme Araçlarının Yapısı, Elektrik Kullanımı ve Güvenlik).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
6Manyetik Kuvvet ve Alan (Akım Geçen İletkenler ve Hareketli Yüklerle Manyetik Alan Etkileşmesi, Biot-Savart Yasası; Hall Olayı, Maddenin Manyetik Özellikleri.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
7Manyetik Kuvvet ve Alan (Akım Geçen İletkenler ve Hareketli Yüklerle Manyetik Alan Etkileşmesi, Biot-Savart Yasası; Hall Olayı, Maddenin Manyetik Özellikleri.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Manyetik Kuvvet ve Alan (Akım Geçen İletkenler ve Hareketli Yüklerle Manyetik Alan Etkileşmesi, Biot-Savart Yasası; Hall Olayı, Maddenin Manyetik Özellikleri.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
10Elektromanyetik İndüksiyon (Faraday Yasası, Lenz Yasası, Özindüksiyon, Manyetik Alan Enerjisi, AC Üreteçleri, Elektrik Motorları, Transformatörler.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
11Elektromanyetik İndüksiyon (Faraday Yasası, Lenz Yasası, Özindüksiyon, Manyetik Alan Enerjisi, AC Üreteçleri, Elektrik Motorları, Transformatörler.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
12Isı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri (Öz Isı, Isısal İletkenlik, Isıl Genleşme), Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
13Ara sınav 2Sınav Hazırlığı
14Isı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri (Öz Isı, Isısal İletkenlik, Isıl Genleşme), Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok