Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizik IFBO106133202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülbin Özkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıDersin amacı fen bilgisi öğretmen adaylarına fiziğin yaşamlarındaki yerini, dinamik, kinematik ve mekanik alanları üzerinden kavratarak, bu üç alana ait temel bilgileri edinerek günlük yaşamlarına aktarabilmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriğiFiziğin Anlamı, Alanları, Önemi, Tarihsel Gelişimi; SI Birim Sistemi, Boyut Analizi, Vektörler; Hareketin Anlamı ve Değişkenleri; Bir ve İki Boyutlu Uzayda Hareket Örnekleri; Göreli Hız; Newton’un Yasaları ve Uygulamaları; Evrensel Kütle Çekim; Sürtünme Kuvveti; İş, Güç, Mekanik Enerji Çeşitleri; Basit Makineler; Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde Enerji; İtme, Çizgisel Momentum, Kütle Merkezi, Bir ve İki Boyutlu Uzayda Etkileşme; Katı Cisimlerde Denge; Dönme ve Yuvarlanma Hareketinin Kinematiği ve Dinamiği, Enerjisi ve Açısal Momentum; Basınç; Kaldırma Kuvveti; Basit Harmonik Hareket, Sönümlü ve Zorlanmış Salınımlar, Rezonans ve Bu Konulara Yönelik Açık ve Kapalı Uçlu Deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Karaoğlu, B. (2012). Üniversiteler için Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
  • Serway- Beichner (2015). Fen ve Mühendislik için Fizik 1. Ankara: Palme Yayıncılık
  • Çolakoğlu, K. (2017). Genel Fizik. Ankara: Palme Yayıncılık
  • Halliday, D., Resnick & Walker, J. (2011). Fiziğin Temelleri 1. Ankara: Palme Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, problem çözme, sunuş yoluyla öğrenme gibi öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fiziğin tanımı, yaşamımızdaki önemi ve kullanım alanları hakkında bilgi kazanırlar.
  2. Mekanik, dinamik ve kinematik alanlarında temel bilgileri kazanırlar.
  3. Edindikleri temel bilgileri günlük yaşam problemlerini çözmede kullanabilirler
  4. Genel olarak fizik yasaları hakkında bilgi kazanır.
  5. Edindikleri temel bilgileri deneyler yaparak kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155554
PÇ-244545
PÇ-331323
PÇ-43-322
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13--3--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fiziğin anlamı, alanları, önemi, tarihsel gelişimi. SI birim sistemi, boyut analizi, vektörlerİlgili kaynaklar
2Hareketin anlamı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri; göreli hız.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
3Hareketin anlamı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri; göreli hız.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
4Newtonun yasaları ve uygulamaları.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
5Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti .Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
6İş, Güç, Mekanik Enerji Çeşitleri. Basit Makineler. Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
7Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde Enerji.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İtme, Çizgisel Momentum, Kütle Merkezi, Bir ve İki Boyutlu Uzayda Etkileşme.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
10Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
11Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
12Ara sınav 2Sınav Hazırlığı
13Basınç, Kaldırma kuvveti.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
14Basit Harmonik Hareket, Sönümlü ve Zorlanmış Salınımlar, Rezonans.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok