Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretiminde Materyal TasarımıFBO205024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüÜnsal UMDU TOPSAKAL
Dersi Veren(ler)Ünsal UMDU TOPSAKAL
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıBu dersin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarına öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını, öğretim materyalinin seçimini, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkelerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiÖğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı, Uygun Teknoloji Planlamasının Yapılması ve Yürütülmesi, Öğretim Materyalinin Seçimi, Materyallerin Tasarım ve Geliştirme İlkeleri, Tasarım Öğeleri, Ders Materyali Geliştirme, Öğretim Teknolojileri Yoluyla İki ve Üç Boyutlu Materyaller Geliştirilmesi; Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Alana Özgü Teknolojik Araç-Gereçler ve Materyaller (Simülasyonlar, Animasyonlar, Sanal Sınıf ve Laboratuvar Ortamları, Kavram Karikatürleri, Bilimsel Ölçüm Yapan Araçlar, Çalışma Yaprakları, Slaytlar, Görsel Medya Gereçleri vb.) ile Fen Eğitiminde Kullanılabilecek Diğer Bilişim Teknolojileri (Web 2.0 Araçları, Mobil Uygulamalar, Öğrenci Yanıtlama Sistemleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme Araçları vb.); Teknolojinin Entegre Edildiği Sınıf Ortamları, Etkileşimli Tahta ve Eğitim Portalları; Fen Öğretiminde Alana Özgü Bilişim Teknolojilerini Kullanma ve Geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2017) - Tuğba Yanpar Yelken Anı Yayıncılık
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım (2014)-Paradigma Akademi Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, teknoloji tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, sunum, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
  2. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yerini açıklar.
  3. Öğretimde kullanılan araç gereçlere örnekler verir.
  4. Alana özgü teknolojik araç-gereçler ve materyalleri geliştirebilir.
  5. Öğretimde sık kullanılan araçların özelliklerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155545
PÇ-2-----
PÇ-3---1-
PÇ-4---2-
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-833353
PÇ-9---5-
PÇ-1033353
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim materyallerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı İlgili Kaynaklar
2Öğretim materyalinin seçimi, materyal tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri İlgili Kaynaklar
3Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
4Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
5Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
6Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
7Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
10Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
11Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
12Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
13Alana özgü teknolojik araç, gereç ve materyaller ile fen eğitiminde kullanılabilecek bilişim teknolojilerinin entegre edildiği örnek sınıf ortamlarıİlgili Kaynaklar
14Eğitim portallarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok