Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizik 1FIZ111159420
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüÖzgür Akçalı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel fiziğin mekanik dalının temel kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde öğretmek. Bunların gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak ve daha sonra görecegi derslere temel oluşturmak.
Dersin İçeriğiFizik, Standart Boyut ve Birimler, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki ve Üç Boyutta Hareket, Dairesel Hareket, Hareket Kanunları ve Newton Kanunlarının Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Katı Cismin Hareketli Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Tork ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Akışkanlar Mekaniği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • “Fizik 1”, Serway & Beichner, Palme Yayınları, ISBN: 9789758624225
  • “Sears ve Zemansky'nin Üniversite Fiziği Cilt 1”, Hugh D. Young , Roger A. Freedman, PEARSON EDUCATION YAYINCILIK, ISBN: 6059610216
  • “Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin Fizik”, Douglas C. Giancoli, AKADEMİ YAYINCILIK, ISBN: 9756885208
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  3. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  4. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
  5. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144444
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-544444
PÇ-644444
PÇ-744444
PÇ-844444
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Standartlar ve Birimler, Koordinat Sistemleri, Vektörler, Vektörel Toplam, Vektörlerin Bileşenleri, Birim Vektörler. Vektörlerin ÇarpımıDers Kitabı Blm1: BİRİMLER, FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER, VE VEKTÖRLER
2Yerdeğiştirme, Zaman, Ortalama Hız, Anlık Hız, Ortalama ve Anlık İvme, Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşme Ders Kitabı Blm2: DÜZ BİR ÇİZGİ BOYUNCA HAREKET
3Konum ve Hız Vektörleri, İvme Vektörü, Eğik Atış, Dairesel Hareket, Bağıl HızDers Kitabı Blm3: İKİ VEYA ÜÇ BOYUTTA HAREKET
4Kuvvet ve Etkileşmeler, , Kütle ve Ağırlık, Newton’ un Kanunları, Serbest Cisim DiyagramlarıDers Kitabı Blm4: NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI
5Dengedeki Sistemler, Dinamik Sistemler, Sürtünme Kuvveti ve Dairesel Hareketteki Kuvvetler, Eylemli SistemlerDers Kitabı Blm5: NEWTON KANUNLARININ UYGULANMASI
6İş, Kinetik Enerji ve İş Kinetik Enerji Teoremi, Değişken Kuvvet Etkisinde İş ve Enerji, Güç, Kütleçekim ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, Korunumlu Korunumsuz Kuvvetler, Enerjinin KorunumuDers Kitabı Blm6: İŞ VE KİNETİK ENERJİ Ders Kitabı Blm7: POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU
7Momentum ve İtme, Momentum Korunumu, Esnek ve Esnek olmayan ÇarpışmalarDers Kitabı Blm8: MOMENTUM, İTME VE ÇARPIŞMALAR
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav Ders Kitabı (Bölüm 8)
10Açısal Yer değiştirme, Açısal Hız, Açısal İvme, Sabit Açısal İvmeli Dönme, Doğrusal ve Açısal Nicelikler Arasındaki İlişki, Dönme Hareketinde Enerji, Paralel Eksenler Teoremi Eylemsizlik Momentinin Hesaplanması Ders Kitabı Blm9: KATI CİSİMLERİN DÖNMESİ
11Tork, Katı Cisim İçin Tork ve Açısal İvme, Katı Cismin Hareketli Eksene göre Dönmesi, Açısal Momentum, Açısal Momentum KorunumuDers Kitabı Blm10: DÖNME HAREKETİNİN DİNAMİĞİ
12Denge Şartları, Katı cisim denge problemleri, Gerilme, Şekil Değişimi, Esneklik Modülü, Newton’ un Kütle Çekim Yasası, Ağırlık, Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi, Uyduların Hareketi, Kepler Yasaları, Küresel Kütle Dağılımları, Görünür Ağırlık ve Yeryüzünün DönmesiDers Kitabı Blm11: DENGE VE ESNEKLİK Ders Kitabı Blm12: KÜTLE ÇEKİM YASASI
13Genlik, Period, Frekans ve Açısal Frekans, Basit Harmonik Hareket(BHH), Dairesel Hareket ve BHH, BHH Enerjisi, BHH Uygulamaları, Basit Sarkaç, Fizik SarkaçDers Kitabı Blm13: PERİYODİK HAREKET
14Akışkanlarda Yoğunluk ve Basınç, Kaldırma Kuvveti Akışkanların Akışı, Bernoulli DenklemiDers Kitabı Blm14: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım0
Laboratuar
Uygulama0
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği715
Ödev1015
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev109
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği71
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok