Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları FBO204024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüBayram COŞTU
Dersi Veren(ler)Bayram COŞTU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; kavramların tanımı ve özelliklerini, kavram öğretimde kavram ve kavram yanılgılarını, temel fen kavramları ile ilgili rastlanan önemli kavram yanılgıları ve bunları olası oluşma nedenlerinin kavramaktır.
Dersin İçeriğiFen Öğretiminde Anlamlı Öğrenme ve Yapılandırmacılık Kuramı; Bilişsel Öğrenme ve Kavram Öğrenimi; Fen Öğretiminde Temel Kavramlar ve Kavram Yanılgıları; Kavram Öğretiminde Kullanılabilecek Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları; Kavram Haritaları; Kavramsal Karikatürler; Analojiler; Kavramsal Değişim Metinleri; Fen Öğretiminde Kavramsal Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi; Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Nedenleri ve Çözüm Önerileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Coştu, B., Şendur, G. (2018). Kavram Öğretimi (p.41-84). In Tekbıyık, A., Çakmakçı, G. (Eds) Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • White, R., Gunstone, R. (1992). Probing Understanding. London: Routledge.
 • Keely, P., Eberle, F., Farrin, L., and Olliver, L. (2008). Uncovering Students’ Ideas in Science, Vol 1, 2 and 3, NSTA Press.
 • Taber K. S., (2002), Chemical misconceptions-prevention, diagnosis and cure. London: Royal Society of Chemistry.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M.F. 1997; Kimya Öğretimi, YÖK Yayını, Ankara
 • Canan Laçin ŞİMŞEK, 2019 (Editör) Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi, Pegem, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. •Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. •Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, bireysel ve grup tartışma yöntemi, araştırma tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, araştırma ödevleri ile final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kavram ve kavram özelliklerini anlar
 2. Kavram öğretiminin nasıl yapıldığını ve bu süreçte kavram yanılgılarının rolünü değerlendirir.
 3. Kavram yanılgıları ve bunların oluşma nedenlerini kavrar.
 4. Kavram yanılgılarını belirleme yöntemlerini bilir.
 5. Öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının neler olduğunu bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-244545
PÇ-35-34-
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855454
PÇ-944544
PÇ-1054445
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen Öğretiminde Anlamlı Öğrenme ve Yapılandırmacılık Kuramıİlgili Kaynaklar
2Kavramlar ve özellikleriİlgili Kaynaklar
3Kavramların öğretimdeki önemiİlgili Kaynaklar
4Kavram Öğretimiİlgili Kaynaklar
5Kavram Öğretiminde Kullanılan Grafiksel Araçlar (Kavram Haritaları, Kavram Ağları, Anlam Çözümleme Tabloları..vb.)İlgili Kaynaklar
6Kavram Yanılgıları ve Olası Nedenleri İlgili Kaynaklar
7Kavram Yanılgılarını Belirlemede Kullanılan Yöntemler-1 İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kavram Yanılgılarını Belirlemede Kullanılan Yöntemler-2İlgili Kaynaklar
10Kavram Yanılgılarını Düzeltme Süreci ve Kavramsal Değişimİlgili Kaynaklar
11Kavramsal Değişim Metinleriİlgili Kaynaklar
12Analojilerİlgili Kaynaklar
13Temel fen kavramları ile ilgili öğrencilerde yaygın görülen kavram yanılgılarını incelemeİlgili Kaynaklar
14Temel fen kavramları ile ilgili öğrencilerde yaygın görülen kavram yanılgılarını incelemeİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok