Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimya 1FBO107133202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüMutlu Şahin
Dersi Veren(ler)Mutlu Şahin
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıBu dersin amacı temel kimya kavramlarının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır
Dersin İçeriğiKimyanın tarihsel gelişimi, (önemi, alanları, yaşantımıza etkisi; maddenin sınıflandırılması ve özellikleri); kimyasal tepkimeler ve stokiyometri (bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı); atom ve atomun elektron yapısı (atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı); periyodik çizelge (elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikler); metaller (alkali metaller, toprak alkali metaller, baş grup elementleri; ametaller: soy gazlar, halojenler); kimyasal bileşikler (bileşik çeşitleri, bileşiklerin formüllendirilmesi ve adlandırılması, mol kavramı); asitler ve bazlar (arhenius asit-baz tanımı, brönsted-lowry asit-baz tanımı, lewis asitbaz tanımı, kuvvetli-zayıf asit-bazlar tanımı); kimyasal bağlar (temel kavramlar, kimyasal bağ, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, bağ enerjisi, molekül geometrileri); değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi); moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar); çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma (kimyasalları çeşitli yollarla ayırma yöntemleri, saflaştırma yöntemleri) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring (Çeviri Editörleri: T.Uyar ve S.Aksoy), (2002), Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Palme Yayıncılık, Ankara. -R.Chang, (Çeviri Editörleri: A.B. Soydan ve A.Z. Aroğuz), (2000), Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul. -C.E. Mortimer (Çeviri Editörü: T. Altınata), (1997), Modern Üniversite Kimyası I, Çağlayan Basımevi, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, laboratuvar deneysel çalışmaları öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel kimya kavramlarını tanımlayabilecek.
  2. Öğrenciler kimyanın tarihsel gelişimi, bilimsel yöntem, anlamlı sayılar hakkında bilgi kazanacak.
  3. Öğrenciler kimyasal bileşikleri bilerek, organik ve anorganik bileşikleri ayırt etme becerisi kazanacak.
  4. Öğrenciler element, bileşik, molekül, iyon, kimyasal formül kavramlarını açıklayabilecek.
  5. Öğrenciler periyodik çizelge ve elementlerin özelliklerini yorumlayabilecek.
  6. Öğrenciler kimyasal tepkimeler ile mol kavramını birbirleriyle ilişkilendirebilecek.
  7. Öğrenciler sulu çözeltilerin özelliklerini, ayırma ve saflaştırma yöntemlerini açıklayabileceklerdir.
  8. Öğrenciler edindikleri teorik bilgileri deneyler yaparak pekiştireceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-154345554
PÇ-243-344-3
PÇ-3--3--344
PÇ-4------44
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kimyanın tarihsel gelişimi, önemi, alanları, yaşantımıza etkisiİlgili Kaynaklar
2Maddenin sınıflandırılması ve özellikleri. Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
3Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri (bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
4Atom ve atomun elektron yapısı (atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı)İlgili Kaynaklar
5Periyodik çizelge (elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikler)İlgili Kaynaklar
6Metaller (alkali metaller, toprak alkali metaller, baş grup elementleri; ametaller: soy gazlar, halojenler). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
7Kimyasal bileşikler (bileşik çeşitleri, bileşiklerin formüllendirilmesi ve adlandırılması, mol kavramı). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Asitler ve bazlar (arhenius asit-baz tanımı, brönsted-lowry asit-baz tanımı, lewis asitbaz tanımı, kuvvetli-zayıf asit-bazlar tanımı). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
10Kimyasal bağlar (temel kavramlar, kimyasal bağ, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, bağ enerjisi, molekül geometrileri)İlgili Kaynaklar
11Değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi)İlgili Kaynaklar
122. Ara Sınav Sınav Hazırlığı
13Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar)İlgili Kaynaklar
14Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma (kimyasalları çeşitli yollarla ayırma yöntemleri, saflaştırma yöntemleri). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok