Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Değişkenli Kontrol Teorisi KOM452134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüLevent Ucun
Dersi Veren(ler)Levent Ucun
Asistan(lar)ıBuse Tacal Ucun
Dersin AmacıBu dersin amacı, fiziksel sistemlerin durum değişkenleri ile tanımlanması, matematiksel analizi kolaylaştıracak yaklaşımların verilmesi, fiziksel sistemlerin, sistem özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması şeklinde ifade edilebilir. Çok değişkenli sistemlerin tam durum geri beslemeli kontrolü ve kutup atama yöntemleri ve genel olarak lineer cebir araçlarının durum değişkenleri ile ilişkilendirilmesi ve belirli sistemlerin çözümlerinde matematiğin oluşturulması dersin temelini teşkil etmektedir. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, fiziksel sistemleri durum uzayı gösterimini kolayca oluşturup iyi tanımlanmış doğrusal sistem özelliklerini ve kontrol yöntemlerini kullanabilir.
Dersin İçeriğiÇok değişkenli sistemler, durum değişkenleri, özvektörler, özvektörler matrisi, Jordan formları, köşegenleştirme, kontroledilebilirlik, gözlemlenebilirlik, kanonik formlar, tam durum geri besleme, gözleyici tasarımı, LQR tasarımı ve ileri beslemeli kontrolör tasarımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • P.M. DeRusso, R.J. Roy, C.M. Close, A.A. Desrochers, “State Variables for Engineers”, John Wiley&Sons Inc., 1998, New York. Linear System Theory and Design, Chi-Tsong Chen, Third Edition, Oxford
  • C. Chen, “Linear System Theory and Design”, Third Edition, Oxford.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler.
  2. Öğrenciler deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formülize eder ve çözer, kontrol sistemlerini tasarlar ve uygular
  3. Öğrenciler çok değişkenli sistemlerin yapısal özelliklerini anlar
  4. Öğrenciler farklı kontrolör yapılarını oluşturma ve tasarlama konularında detaylı bilgi sahibi olurlar.
  5. Öğrenciler sistem kararlılığı konusunda detaylı bilgi sahibi olurlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-254555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Klasik Geri beslemeli Kontrol SistemleriDers notları
2Matematiksel Önbilgi (Normlar, Matris Teorisi, Tekil Değer Ayrışımı, Cayley-Hamilton Teoremi)Ders notları
3Fiziksel Sistemlerin Durum Uzay Gösterimi ve Temel Kanonik FormlarDers notları
4Diagonalleştirme, Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Çözümü, Durum Dönüşüm MatrisiDers notları
5Zamanla Değişmeyen Sistemlerde Kararlılık (Lyapunov Kararlılık Teoremi)Ders notları
6Kontrol edilebilirlik ve GözlenebilirlikDers notları
7Kontrol edilebilirlik ve Gözlenebilirlik Gramian HesaplanmasıDers notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kontrol edilebilirlik ve Gözlenebilirlik için PBH TestiDers notları
10Durum Geri beslemeli Kontrol SistemleriDers notları
11Gözleyici TasarımıDers notları
12Durum Geri beslemeli Kontrolör ve Gözleyici Tasarımı Örnekleri, UygulamalarıDers notları
13LQR TasarımıDers notları
14İleri beslemeli Kontrolör TasarımıDers notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok